MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny



PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

WODA POWOLI OPADADrukuj

  • 22/04/2013 13:41:34

Bardzo powoli opada poziom wody na Bugu. Apogeum zagrożenia było z czwartku na piątek, ponad 1m podniosła się woda odcinając Kukuryki, Samowicze i Kuzawkę oraz pojedyncze gospodarstwa w Polatyczach i Łobaczewie Małym. W efekcie podtopione zostały miejscowości: Kukuryki, Samowicze, Murawiec, Michalków, Starzynka, Neple, Polatycze przy Przejściu Granicznym. Mimo bardzo trudnej sytuacji, strat w zalanych gospodarstwach, nie było bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Bardzo duże straty są w uprawach. Obecnie pod wodą znajduje się ponad 3000 ha użytków rolnych.  

Poziom wody w Murawcu zaczął opadać od soboty, wczoraj w Samowiczach i Kukurykach, dzisiaj spada już w Neplach.

W ramach pomocy poszkodowanym mieszkańcom wydaliśmy 4 łodzie i kilkadziesiąt par butów. W celu zabezpieczenia mienia usypano wały i ułożono worki z piaskiem (650 ton piachu).

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu strażaków ochotników, pracowników EKO-BUG, Państwowej Straży Pożarnej, Straży granicznej, skutecznie udało się zminimalizować szkody. Serdecznie dziękuję wszystkim za gotowość, zaangażowanie i pomoc sąsiedzką, a Sekretarzowi Gminy Bogdanowi Danilukowi i Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Władysławowi Kowalowi za właściwą i skuteczna koordynację działań.

ALBUM ZDJĘĆ

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

74,606,243 unikalne wizyty