MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWA SIEDZIBA URZĘDU OTWARTADrukuj

  • 27/05/2013 11:14:34

25 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowego Budynku Administracyjnego Gminy Terespol w Kobylanach.  Honorowym gościem była wdowa po ostatnim Prezydencie II  RP Ryszardzie Kaczorowskim, Karolina Kaczorowska .
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Åšwiętą w kościele pw. Trójcy Åšwiętej w Terespolu. Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył  ks. kanonik Zdzisław Dudek. Homilię wygłosił dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, ks. kanonik Sławomir Kapitan.

Po Eucharystii nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu. Tablica umieszczona została na budynku nowego urzędu, który stoi przy placu noszącym imię Ryszarda Kaczorowskiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk. Po pamiątkowym zdjęciu przed nową siedzibą odbyło się wyświęcenie obiektu . Następnie rozpoczęła się uroczysta sesja Rady gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady. Po przedstawieniu biografii Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz po powitaniu gości głos zabrał Wójt gminy, który przedstawił dokonania samorządu wiejskiej gminy Terespol. W dalszej części  sesji głos zabrali gości, jako pierwsza wyraźnie wzruszona gratulacje złożyła Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska. Całość uroczystości zakończył koncert w wykonaniu muzyków z Filharmonii Lubelskiej.
Przed wyjazdem Pani Kaczorowska jeszcze raz podziękowała za serdeczne przyjęcie, i złożyła wpis do księgi pamiątkowej urzędu.

Wpis: Kaczorowska

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie zaangażowały się w przygotowanie tej  ważnej dla nas uroczystości, w szczególności: pracownikom Urzędu, ZEAS i GOK , Kołu Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego,  Kołu Gospodyń „Spryt”  z Kobylan , Kołu Gospodyń z Lebiedziewa, Państwu Pietrusikom z Leśnictwa Lutnia , radnemu Panu Janowi Krzyżanowskiemu, Pani Ewie Stawskiej, Pani Zbigniewowi Kudrelek, Grzegorzowi Ostapczuk, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Terespola , Spółce EKO BUG oraz Firmie BARD.

GALERIA ZDJĘĆ

D.Wowczeniuk

86,240,521 unikalne wizyty