MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

Zasady ubiegania się o ulgę w zapłacie należności podatkowychDrukuj

  • 19/08/2013 11:40:00

Zasady ubiegania się o ulgę w zapłacie należności podatkowych reguluje ustawa

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

1.   Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia zapłaty zaległości lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych

2.   Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych) - druk do pobrania 

       Ponadto należy dołączyć dokumenty takie jak:

- w przypadku osób pracujących - zaświadczenia o zarobkach,

- w przypadku emerytów lub rencistów - odcinki rent, emerytur

- w przypadku osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne - zaświadczenia z Urzędu Pracy,

- w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej – decyzje/kopie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanej pomocy

- inne dowody dotyczące sytuacji majątkowej podatnika i członków  rodziny, którzy wspólnie zamieszkują.

W przypadku osób prawnych: bilanse, sprawozdania, rachunek zysków i strat za ostatnie okresy.

 3.  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne winny dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat.

 Zarówno osoby fizyczne, jak  prawne mogą przedstawić inne dowody, które zdaniem podatnika mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

74,431,246 unikalne wizyty