MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

KONKURS PN. „ÅšLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”Drukuj

  • 23/10/2013 13:57:32

Gminna Biblioteka Publiczna

Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany

21 – 540 Małaszewicze

tel: 83 411 20 65 (GBP) lub 83 411 20 63 (GOK)

fax: 83 411 20 69

e-mail: gbp@gbp-koroszczyn.pl

 

Konkurs pn. „Åšladami Powstania Styczniowego”

Organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego

 

W sierpniu 2012 roku Senat ustanowił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, chcielibyśmy, jako Organizatorzy konkursu, upamiętnić 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego poprzez zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Terespol, kształtując tym samym świadomość i postawy patriotyczne młodego pokolenia. Będzie to również doskonała okazja na propagowanie wśród dzieci i młodzieży uroczystego obchodzenia rocznicy historycznej.

 

Cele konkursu:

- kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii Polski;

- upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego;

- budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

- popularyzowanie wiedzy o dziejach oręża polskiego;

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży uroczystego obchodzenia rocznicy historycznej.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

        - PLASTYCZNA dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej

        - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA dla uczniów klas I – III Gimnazjum

 

W Każdej kategorii przyznawane będą 3 miejsca (I,II,III miejsce). Osoby, które zajęły pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom.

 

Regulamin Konkursu „Åšladami Powstania Styczniowego”

 I. Praca plastyczna:

Warunki uczestnictwa:

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej

2. Każdy chętny uczestnik wykona plakat promujący 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego lub wykona pracę plastyczną obrazującą: pola bitew, portrety przywódców powstania styczniowego, sztandary, broń, miejsca pamięci, itp. Technika prac dowolna (malowanie, rysowanie, wyklejanie, itp.).

3. Prace konkursowe należy wykonać na formacie: A4 lub A3.

4. Uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

5. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.

6. Jury szkolne dokona weryfikacji prac, a następnie prześle organizatorowi konkursu maksymalnie 10 prac.

7. Każda praca powinna zawierać nazwę szkoły, imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna.

8. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi, a ich autorzy wyrażą zgodę na publiczne wykorzystanie danych osobowych i swojego wizerunku.

9. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów. Autorzy wyrażają automatycznie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac w celu utrwalania wiedzy o powstaniu oraz do propagowania idei konkursu w celach promocyjnych gminy i jej jednostek organizacyjnych.

 II. Prezentacja multimedialna:

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I- III gimnazjum

2. Każdy chętny uczestnik wykona prezentację multimedialną na płycie CD,

w rozdzielczości 1024x768. Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 10 fotografii. Tematyka prezentacji: Powstanie Styczniowe w sztuce i malarstwie.

3. Uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.

5. Każda praca powinna zawierać nazwę szkoły, imię i nazwisko autora, klasę oraz miejsce zamieszkania i nr telefonu.

7. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi, a ich autorzy wyrażą zgodę na publiczne wykorzystanie danych osobowych i swojego wizerunku.

8. Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów. Autorzy wyrażają automatycznie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac w celu utrwalania wiedzy o powstaniu oraz do propagowania idei konkursu w celach promocyjnych gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Zakres tematyczny konkursu:

Zakres tematyczny konkursu obejmuje czasy powstania styczniowego 1863-1864

Ocena pracy:

1. Oceny prac oraz przyznania nagród dokona komisja powołana przez organizatora.

2. Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę zgodność z tematyką, walory merytoryczne, wartość dokumentacyjną, znajomość twórczości polskich malarzy batalistycznych, estetykę, staranność wykonania, pomysłowość, oryginalność oraz zgodność z warunkami konkursu.

Prace, które uzyskały miejsca od I do III zostaną opublikowane na stronach internetowych:

www.gminaterespol.pl, www.gok-koroszczyn.pl, www.gbp-koroszczyn.pl

Terminy konkursu:

1. Ogłoszenie konkursu dnia 22.10.2013r.

2. Prace należy dostarczyć organizatorowi osobiście lub pocztą do dnia:
28 listopada 2013r.

3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się w dniu  06 grudnia 2013r. o godz. 15:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol, piętro II, siedziba: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

74,636,708 unikalne wizyty