MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Odbudowa szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr-WisłaDrukuj

  • 03/04/2014 09:59:07

Odbudowa szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr-Wisła

Odbudowa szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr-Wisła

Szlak wodny E40 Dniepr-Wisła-Odra łączy baseny Morza Bałtyckiego i Czarnego, jednak obecnie nie jest wykorzystywany z uwagi na brak żeglowności na odcinku Bugu z Brześcia do Warszawy.
Kwestia wznowienia żeglugi po międzynarodowej drodze niejednokrotnie była podejmowana na poziomie Komitetu Transportu Śródlądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, ministerstw transportu i infrastruktury, regionów przygranicznych, instytucji naukowych Polski, Białorusi, Ukrainy i Niemiec. W rezultacie wspólnych prac ekspertów powstał projekt „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania", realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-13. Celem projektu jest wyłonienie optymalnego wariantu przebiegu E-40 poprzez opracowanie studium wykonalności, utworzenie stałej międzynarodowej komisji ds. odtworzenia i funkcjonowania szlaku E-40, a także rozpropagowanie idei rekonstrukcji na krajowym i międzynarodowym poziomie.
Odtworzenie szlaku wodnego E40 da przygranicznym regionom Polski, Białorusi i Ukrainy możliwość stania się centrum przewozów transportowych o międzynarodowym znaczeniu, pozwoli na odciążenie systemu dróg, zwiększenie objętości przewozów towarowych na terenie tych regionów, będzie sprzyjać obniżeniu emisji CO2 z uwagi na większe wykorzystanie transportu wodnego i pozwoli na pełne wykorzystanie unikalnego potencjału Dniepro-Bużańskiego połączenia wodnego dla rozwoju międzynarodowej turystyki rzecznej.
W związku z tym w dniach 27 – 28 marca 2014 r. odbyła się w Brześciu (Białoruś) Międzynarodowa Konferencja Inauguracyjna i I sesja Komisji ds. Szlaku Wodnego E-40 na odcinku Dniepr- Prypeć- Dniepro-Bużański Kanał Wodny – Muchawiec – Bug – Wisła. Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, ministerstw transportu, rozwoju i infrastruktury, środowiska, zarządów gospodarki wodnej, regionalnych i lokalnych władz, euroregionów, instytutów naukowych, organizacji pozarządowych z Niemiec. Polski, Białorusi i Ukrainy.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się wykłady wysokich rangą przedstawicieli organizacji międzynarodowych, ministerstw i władz regionalnych o znaczeniu transportowego połączenia wodnego. Uczestnicy mieli również okazję zobaczenia obiektów infrastrukturalnych Dniepro-Bużańskiego Kanału Wodnego i niedawno rekonstruowanych urządzeń hydrotechnicznych szlaku E-40. Drugi dzień konferencji poświęcony był formowaniu Grup Roboczych Komisji ds. Szlaku Wodnego E-40 Dniepr-Wisła, a także omówieniu zadania dla Wykonawcy, który zajmie się opracowaniem studium wykonalności połączenia E-40.
W trakcie obrad przyjęta została również deklaracja o poparciu działań skierowanych na kompleksową analizę celowości rozwoju głównego szlaku wodnego E40 na odcinku Dniepr–Wisła i wodnego połączenia Morza Bałtyckiego z Czarnym.

Galeria zdjęć

84,264,853 unikalne wizyty