MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny



PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGODrukuj

  • 09/04/2014 08:24:14

Język angielski nie jest językiem obcym dla uczniów szkół podstawowych Gminy Terespol. Udowodnili to 20 marca bieżącego roku biorąc udział w I edycji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego, którego Organizatorem był Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach. W pierwszym szkolnym etapie konkursu wzięło udział 44 uczniów z trzech szkół: Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Zespołu Szkół im Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach i Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach. Najlepsze 3 osoby z każdej szkoły wzięły udział w finałowym etapie międzyszkolnym. Głównym celem konkursu była promocja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych, jak również zwrócenie uwagi na ważną rolę jaką w dzisiejszym świecie odgrywa znajomość języków obcych. Konkurs stworzył szansę promocji i wyróżnienia uczniów uzdolnionych w tej dziedzinie w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz wzmocnił motywację do nauki. Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz rywalizacja z innymi uczestnikami z pewnością stanowiły istotny bodziec pobudzający twórcze myślenie, kształtowanie estetyki wypowiedzi oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody oraz dyplomy. Nad przebiegiem Etapu gminnego konkursu czuwała Gminna Komisja Konkursowa, w skład której weszły nauczyciele języka angielskiego ze szkół z terenu gminny Terespol.

WYNIKI KONKURSU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I miejsce - Grunwald Wojciech z Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

II miejsce - Klekotka Szymon z  Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

III miejsce - Mikołajuk Patrycja ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach.

GALERIA ZDJĘĆ

74,607,564 unikalne wizyty