MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 28/04/2014 14:19:52

Zarząd Spółki dla zagospodarowania wspólnoty
gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały,
powiat Bialski, województwo Lubelskie
 
 

Członkowie Spółki dla zagospodarowania wspólnoty  
gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały,  
powiat Bialski, województwo Lubelskie


 
 
W  związku  z  podjęciem  uchwały  w  sprawie  składania
wniosków  o  dopłaty  unijne  zapraszamy  
30  kwietnia  2014r.  (środa)  o  godzinie  18:00  na
zwyczajne  ogólne  zebranie  członków,  które  odbędzie
się w świetlicy w Łobaczewie Dużym.

Zebranie odbędzie się 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 18:00 w
świetlicy w Łobaczewie Dużym.


Plan zebrania:
1. Wybór przewodniczącego zwyczajnego ogólnego zebrania członków;
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
5. Interpelacje i zapytania
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
7. Sprawozdanie Zarządu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały, powiat Bialski, województwo Lubelskie z bieżącej działalności Spółki i Zarządu Spółki
8. Podjecie uchwały w sprawie zagospodarowania gruntów stanowiących własność Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały, powiat Bialski, województwo Lubelskie
9. Podjecie uchwały w sprawie wycinki i zagospodarowania drzew na gruntach stanowiących własność Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały, powiat Bialski, województwo Lubelskie
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków

Zastrzegamy, że plan zebrania w razie potrzeby może ulec zmianie.

63,855,701 unikalne wizyty