MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PODPISANIE STRATEGII WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ NA ZAMKU LUBELSKIMDrukuj

  • 08/05/2014 13:10:29

ALBUM ZDJĘĆ

Deklarację o realizacji Strategii współpracy  Transgranicznej na lata 2014-2020 podpisali w środę (7 maja) w Lublinie przedstawiciele województwa lubelskiego, obwodów lwowskiego i wołyńskiego na Ukrainie oraz brzeskiego na Białorusi. Strategia ma ułatwić pozyskiwanie funduszy unijnych. Lubelskie z regionami lwowskim i wołyńskim na Ukrainie oraz brzeskim na Białorusi współpracuje od lat i chce współpracować nadal. Strategia, ma służyć temu celowi. Jako główne zadania wskazuje wspieranie rozwoju gospodarczego, turystyki, rozbudowę infrastruktury granicznej łącznie z siecią dróg dojazdowych oraz współpracę w zakresie, kultury i edukacji, a szczególnie wyższych uczelni. Jak podkreślił Przewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Konstantin Sumar – współpraca ta może poprawić wymianę handlową pomiędzy wschodem a zachodem.
Transgraniczna Strategia ma być podstawą tworzenia nowych, międzynarodowych projektów, które pomogą sięgać po unijne fundusze w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Ich realizacja będzie się odbywać poprzez projekty rekomendowane, których lista została zawarta w aneksie do tego dokumentu. Znajdują się tam projekty bardzo istotne z punktu widzenia gminy Terespol. 

  • Opracowanie programu transgranicznego współdziałania służb zarządzania kryzysowego.
  • Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców obszarów przygranicznych Południowo -zachodniego obwodu Brzeskiego i powiatu Bialskiego poprzez rozwój infrastruktury.
  • Wspieranie rozwoju systemu wzajemnego powiadamiania służb ratowniczych w obszarze granicznym między Polską a Białorusią między innymi poprzez tworzenie centrów antykryzysowych.
  • Budowa mostu na rzece granicznej Bug na przejściu granicznym Terespol - Brześć.
87,753,651 unikalne wizyty