MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

FESTYN HISTORYCZNYDrukuj

  • 15/09/2009 15:04:58

FESTYN HISTORYCZNY

,,POWRÓT DO PRZESZŁOÅšCI – WRZESIEŃ 1939r.”

GMINA TERESPOL


W dniach 03-04.10.2009 w gminie Terespol, na terenie rekreacyjnym w Kobylanach odbędzie się Festyn Historyczny ,,Powrót do Przeszłości – Wrzesień 1939r”. Będzie to innowacyjne wydarzenie propagujące kulturę, tradycję narodową i wojskową okresu II Rzeczypospolitej Polski. Inspirację projektu stanowi 70 rocznica wybuchu II Wojny Åšwiatowej.

W pierwszym dniu tj.3 października odbędzie się konferencja naukowa w o wydarzeniach na ziemiach wschodnich podczas września 1939 roku. Na konferencji będą poruszane m.in. następujące tematy: budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie

- „Kampania wrześniowa na ziemiach polskich w 1939 roku” prowadzi prof. dr hab. Zygmunt Mańkowski,

- „Wrzesień 1939 na ziemiach powiatu bialskiego” – prowadzi dr Bogusław Korzeniewski,

- „Strategiczne i taktyczne aspekty działania wojsk polskich w rejonie Twierdzy Brześć” – prowadzi ppłk. dr Juliusz Tym z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Pole tekstowe:

Natomiast głównym punktem festynu w dniu 4 października, w niedzielę będzie rekonstrukcja bitwy, podczas której widzowie będą mogli obejrzeć przebieg  bitwy, z 14-17 września 1939 roku pomiędzy 34, 35 i 38 Pułkami Piechoty (Zgrupowanie Brześć) a niemieckim XIX Korpusem Pancernym generała porucznika Heinza Guderiana., podczas obrony i ewakuacji wojsk polskich z Twierdzy Brześć. Organizacją i przebiegiem widowiska zajmuje się Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”. Dodatkowymi atrakcjami będą pokazy musztry, defilady i życia obozowego, oraz występy artystów.

Pole tekstowe:

Projekt jest realizowany ze środków w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ma na celu promocję rodzimej tradycji, świadomości historycznej i poczucia wspólnoty lokalnej poprzez przedstawienie wydarzeń historycznych, które odbyły się na terenie gminy Terespol we wrześniu 1939 roku.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie, natomiast na zasadzie partnerstwa uczestniczą w nim również Bialska Lokalna Grupa Działania, Urząd Gminy Terespol, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,,Wrzesień 39" oraz Stowarzyszenie ,,Nowa Generacja".

Dodatkowo projekt wpisany został do programu XVII Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku przebiegają pod hasłem: „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków
i twierdz”.

Zdjęcia w artykule pochodzą z galerii SRH Wrzesień 39.

Szczegółowe informacje nt. Projektu dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie, tel. 0833762538, gok@gok-koroszczyn.pl, lub w Urzędzie Gminy Terespol, 0833761220, info@gminaterespol.pl.

84,114,884 unikalne wizyty