MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

„PIĘKNE BO BIALSKIE” VI EDYCJA KONKURSUDrukuj

  • 21/05/2014 13:26:57

„PIĘKNE BO BIALSKIE”

 - VI edycja KONKURSU- GMINA TERESPOL

 

W związku z organizacją VI edycji Konkursu „Piękne, bo bialskie”, informujemy, że na terenie naszej gminy odbędzie się w miesiącu czerwcu konkurs, którego celem jest: kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego. Konkurs ma również na celu promowanie rolników zaradnych, pomysłowych i gospodarnych.

 

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Najpiękniejsza zagroda,

Kryteria oceny: estetyka części mieszkalnej, części gospodarczej (produkcyjnej) usługowej, części rekreacyjno – wypoczynkowej, wprowadzone innowacje, zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska, różnorodność i wygląd tradycyjnych krzewów, drzew owocowych oraz trawników, wygląd i porządek części gospodarczej (przechowywanie odpadów bytowych i nawozu, rowów kompostowych, techniki i zbiorników na produkty naftowe).

Gospodarz roku,

Kryteria oceny: wyniki osiągane z nowoczesnego gospodarowania, rodzaj i sposób wdrażania nowoczesnych technologii, inwestycje jakie gospodarz prowadzi w gospodarstwie w tym pozyskiwanie środków na inwestycje z UE, oddziaływanie na wieś – wzorzec do naśladowania, czynnik rozwoju i wzrostu gospodarczego (miejsca pracy, nowe funkcje itp.), zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska.

Najpiękniejszy ogród roku

Kryteria oceny: estetyka i funkcjonalność ogrodu, pomysłowość kompozycji roślinnych, ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród, dodatkowe elementy aranżacyjne np.: oczka wodne, domki i karmniki dla ptaków, bocianie gniazda, ule itp., zharmonizowane z kompozycją ogrodu.

 

Laureaci miejsc I, II i III w każdej kategorii otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Terespol natomiast laureaci miejsc I w każdej kategorii wezmą udział w konkursie powiatowym, którego wyniki zostaną ogłoszone 31 sierpnia br., podczas Dożynek Powiatowych w Bordziłówce Gmina Rossosz.

Chętni mogą wziąć udział w każdej z trzech kategorii, karty zgłoszeniowe do pobrania w Kobylanach, w Urzędzie Gminy  pok. Nr 1.

64,030,650 unikalne wizyty