MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

UTRUDNIENIA W RUCHU KOBYLANY-MALOWA GÓRADrukuj

  • 13/06/2014 09:21:47

Wydział Zamiejscowy w Koroszczynie Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych niniejszym informuje że, w okresie od 16 czerwca do 20 sierpnia 2014 roku prowadzone będą roboty budowlane polegające na wykonywaniu elementów kanalizacji deszczowej w pasie drogi ogólnodostępnej -zakładowej LZOPG (dz. nr ewid. 1099/7 obr. Koroszczyn), na odcinku od skrzyżowania na wysokości wiaduktu drogowego nad drogą powiatową Kobylany - Malowa Góra do mostu na rzece Czapelka związane z realizacją zamierzenia „Przebudowa drogi celnej na Terminalu Samochodowym Koroszczyn- drogowe przejście graniczne w Kukurykach - etap I".
Utrudnienia w ruchu wynikać będą m.in. z konieczności zastosowania miejscowego zwężenia pasa drogi do szerokości min. 2,25 m i długości na ok. 30 m, dla potrzeb prowadzenia robót w skarpie drogi celnej. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zmianę lokalizacji wygrodzeń w zależności od postępu robót.
Jednocześnie, we wskazanym okresie planuje się całkowite zamknięcie w/w drogi na okres jednego dnia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kierownik Wydziału Zamiejscowego

mgr inż. Jerzy Augustyniuk

63,885,341 unikalne wizyty