MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Remont świetlicDrukuj

  • 23/09/2009 10:21:09

Remont budynku świetlicy w Małaszewiczach Małych przy ul. Wspólnej

Projektowany remont budynku świetlicy w Małaszewiczach Małych obejmować będzie wymianę pokrycia z płyt azbestowo-cementowych na blachę dachówkową, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian, stropu parteru, posadzek. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń świetlicy będzie wynosiła po rozbudowie 296,10 m2. Wartość zadania 661 000,00 zł, dofinansowanie 406 600,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane zakończenie prac to 30.10.2010 r.
Remont i rozbudowa świetlicy w Małaszewiczach Dużych przy ul. Słonecznej

 

Projektowany remont i rozbudowa świetlicy w Małaszewiczach Dużych obejmować będzie dobudowanie dwóch pomieszczeń, wymianę pokrycia dachu, zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, ociepleniu budynku, wykonaniu nowych schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony południowej, oraz wybudowaniu dziewięciu miejsc parkingowych przede świetlicą. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń świetlicy będzie po rozbudowie wynosiła 248,98 m2. Budynek świetlicy wyposażony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną. Wartość zadania 630 000,00 zł, dofinansowanie 387 225,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowane zakończenie prac to 30.09.2010 r.


89,655,247 unikalne wizyty