MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 31/10/2014 15:08:12

Ślubowanie uczniów klas I to wydarzenie, które wpisało się w kalendarz uroczystości szkolnych. W Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach i w Zespole Szkół im.Orła Białego w Kobylanach pierwszaki świętowały we czwartek 23 października, natomiast w Zespole Szkół im.Makuszyńskiego w Małaszewiczach – ślubowanie uczniów klas pierwszych odbyło się 30 października, a dzień później – pasowanie na przedszkolaka.

Przygotowania do tej uroczystości trwają kilka tygodni. W odświętnej atmosferze, przy specjalnie przygotowanych na ten dzień dekoracjach, w obecności całej szkoły, licznie zgromadzonych rodziców  i przy wprowadzonym sztandarze szkoły uczniowie klas I złożyli ślubowanie, w ramach którego zobowiązują się być dobrym uczniem, dbać o honor szkoły, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli i przełożonych a swoją postawą sprawiać radość wychowawcom i rodzicom. Następnie każde dziecko jest pasowane na ucznia przez Panią Dyrektor za pomocą specjalnego drewnianego ołówka, która to czynność symbolizuje przyjęcie w poczet uczniów.

Część artystyczna w każdej ze szkół jest inna, ale wrażenie jest niezmienne: płynie z niej radość, naturalność i dziecięcy uśmiech. Na uroczystość zaproszono też gości, w Szkole Podstawowej w Małaszewiczach był  Mieczysław Romaniuk Przewodniczący Rady Gminy, Aneta Miszczuk  Kierownik GOPS i Marzena Andrzejuk – Kierownik ZEAS, w Neplach – M.Andrzejuk,  a w Kobylanach  Bogdan Daniluk Sekretarz Gminy i Aneta Miszczuk. Pan Wójt ufundował uczniom klas pierwszych plecaki. Bardzo dużą rolę w organizacji święta  odegrali rodzice, którzy przygotowali poczęstunek dzieciom, wykonywali dekoracje oraz licznie uczestniczyli w uroczystości.

Ślubowanie klas pierwszych w Gminie  Terespol

 

...W MAŁASZEWICZACH

...W NEPLACH

...W KOBYLANACH

64,099,181 unikalne wizyty