MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

I SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 02/12/2014 07:56:43

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Terespol w kadencji 2014-2018. Obrady prowadził początkowo - zgodnie z tradycją najstarszy wiekiem radny Pani Halina Ostapczuk.
I Sesja Rady Gminy Terespol rozpoczęła się od wręczenia Radnym gminy oraz  Wójtowi Gminy Terespol zaświadczeń o wyborze. Zaświadczenia wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Justyna Kalinka oraz Pełnomocnik ds. wyborów Pan Bogdan Daniluk. Następnie Radni złożyli ślubowanie po czym przystąpili do wyłonienia Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę Pana Mieczysława Romaniuka. Kandydat został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Terespol w głosowaniu tajnym,  jednogłośnie. Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydaturę Pana Gabriela Gryciuka oraz kandydaturę  Pani Haliny Ostapczuk. W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy została Pani Halina Ostapczuk uzyskując 8 głosów za. Podczas I posiedzenia ustalone zostały również składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Terespol oraz wybrano ich Przewodniczących.
Komisja Budżetowo-Finansowa i Spraw Społecznych:
1) Józef Śreniawski- Przewodniczący Komisji
2) Gabriel Gryciuk
3) Marek Kuć
4) Artur Łozak
5) Jarosław Wasil
6) Wiesław Kowalski
Komisja Rewizyjna:
1) Jan Krzyżanowski- Przewodniczący Komisji
2) Łukasz Dragun
3) Jolanta Gawryluk
4) Edyta Wójcik
5) Waldemar Kopcewicz
6) Arkadiusz Kędzierawski
7) Janusz Semeniuk

Podczas I Sesji Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:
•ï€  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Terespol
•ï€  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol
•ï€  w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
•ï€  w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

Po posiedzeniu radni wraz z Wójtem i Sekretarzem Gminy dokonali odsłonięcia kamienia „Dąb Wolności” dla uczczenia przypadającej w bieżącym roku 25 rocznicy zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 roku.GALERIA ZDJĘĆ

63,855,235 unikalne wizyty