MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Oficjalnie otwarcie odnowionego budynku Komisariatu Policji w Terespolu Drukuj

  • 22/10/2009 08:47:30

DŁUGO OCZEKIWANE

OTWARCIE

Policjanci z Terespola doczekali się w końcu nowej siedziby. Oficjalnie otwarcie odnowionego budynku Komisariatu Policji w Terespolu odbyło się w połowie października br.. W uroczystości udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele duchowieństwa, administracji rządowej, samorządowcy wszystkich szczebli, służby mundurowe. W trakcie wystąpień i przemówień nie zabrakło gratulacji skierowanych do policjantów którym poprawiły się warunki pracy, jak również słów podziękowania i uznania dla tych, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji. Co wcale nie było takie łatwe.

Wszystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy to otworzyła się furtka na uzyskanie pieniędzy na modernizację komisariatu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warunkiem do złożenia projektu o dofinansowanie tej inwestycji było opracowanie wniosku aplikacyjnego, co wiązało się z pewnymi kosztami. Niestety w budżecie Komendy wojewódzkiej Policji na ten cel nie było pieniędzy. Warunki pracy w komisariacie pozostawiały wiele do życzenia, w jednym pokoju pracowało nawet po pięciu policjantów. Z tego powodu Komendant wystąpił z wnioskiem do Rady Gminy Terespol o pomoc finansową na ten cel. Podczas grudniowej sesji w 2005 roku Rada Gminy Terespol przyznała dotację na fundusz celowy policji w wysokości 7 500 z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego .

Kolejnym krokiem było złożenie przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie projektu o dofinansowanie , którego głównym celem było wzmocnienie ochrony obszaru Schengen poprzez poprawę infrastruktury na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Za bezpośredni cel projektu wyznaczono przebudowę i rozbudowę komisariatu Policji w Terespolu. Projekt został rozpatrzony pozytywnie. 20 września 2007 roku Minister Spraw Zagranicznych Norwegii wydał decyzję w sprawie przyznania komendzie wojewódzkiej w Lublinie środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. Wartość przedsięwzięcia została skalkulowana na poziomie 958 229 Euro, przy czym koszty kwalifikowalne wyniosły 769 609 Euro, zaś kwota przyznanego grantu – 654 168 Euro .

Zakres modernizacji objął dobudowę jednego trzykondygnacyjnego skrzydła budynku z częściowym podpiwniczeniem. Istniejącą część rozbudowano. Wykonano również nowe ogrodzenie oraz utwardzono place wokół budynku. Ponadto budynek przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez wybudowanie podjazdu, przekształcenie sanitariatów oraz  drzwi. Obiekt został zaprojektowany dla 85 osób. Powierzchnia użytkowa zwiększyła się z 405m2 do 1702m2. Wykonawcą robót modernizacyjnych była Firma Handlowo-Usługowa "HANDBUD" z Włodawy.

Po oficjalnych wystąpieniach wejście do nowego budynku poprzedziło przecięcie wstęgi. Dokonał tego m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Działo, Wicewojewoda Lubelski Pani Henryka Strojnowska, przedstawiciele duchowieństwa i lokalnych władz.   Następnie budynek został poświęcony. Od tego momentu oficjalnie został oddany do użytku. Terespolscy policjanci otrzymali też nowy radiowóz, który został przekazany przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

Teraz należy tylko mieć nadzieję, że poprawa warunków pracy będzie miała wpływ na jej efekty, że tak wyposażeni stróże prawa będą mogli łatwiej zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności.

D.Wowczeniuk

63,959,252 unikalne wizyty