"Budowa dróg nr 121081L, 121080L i części drogi nr 121076L w Centrum Gminy w Kobylanach"

 

Opis zadania:

Droga nr 121076L- o  długości 337 mb. szerokość 6m, pobocze z krawężnikiem po obu stronach o szer. 1,15 m;
droga 121080L- o  długości 126 mb. szerokość 6m, pobocze z krawężnikiem po obu stronach o szer.1,15m;
droga 121081L -o długości 217 mb. szerokość 6m, pobocze z krawężnikiem po obu stronach o szer. 1,15 m.
Nawierzchnia budowanych dróg z betonowej kostki brukowej 8 cm.