Budowa drogi Małaszewicze - Podolanka

Opis zadania:

Budowa nowej drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1 152,56 m i szerokości  5 m wraz z przebudową trzech skrzyżowań, budową zjazdu na drogę gruntową oraz wykonaniem przepustu rurowego  o śr. 60 cm i dł. 8,0 mb.