Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol - etap I

Opis zadania:

Budowa nowej drogi kategorii KR3 o łącznej długości ok. 527 m i szerokości 7 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami dla ruchu KR3 ( 2szt.),  wykonaniem rowu odwadniającego oraz chodnika z kostki brukowej,  przebudowa sieci elektr. nn, modernizacja przejazdu kolejowego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.