MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Październik 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

Drogi

Szybciej i więcej Budownictwo drogowe w gminie Terespol

Po powstaniu gminy Terespol w 1992 roku, wielość potrzeb lokalnej społeczności sprawiła, że budowa dróg nie stała się priorytetem w działaniu samorządu. Ale już wówczas podjęto pierwsze inwestycje - w 1992 roku wybudowano ulicę Wiejską w Małaszewieżach o długości 300 m. W ciągu pierwszych dwóch kadencji gminnych władz samorządowych wybudowano drogę w Łobaczewie Małym, drogi dojazdowe do Polatycz i w Neplach, I etap drogi głównej w WOC Małasze wi-cze, budowano też chodniki.
Ogromne przyśpieszenie w budowie dróg gminnych nastąpiło w 2001 roku. W latach 2001-2005 zbudowano drogi we wszystkich miejscowościach gminy: Mała-szewiczach Małych, Małaszewiczach Dużych, Kuzawce, Samowiczach, Lechutach Dużych, Lechutach Małych, Krzyczewie, Murawcu, Łęgach, Starzynce, Michalko-wie, Polatyczach oraz sieć ulic w Neplach i Łobaczewie Małym. Drogi te, służące mieszkańcom poszczególnych miejscowości gminnych, budowano z budżetu gminy i środków uzyskanych z nagród, zdobywanych w centralnych konkursach przez gminę Terespol. W okresie tym pojawiły się pierwsze unijne środki przedakcesyjne. Z funduszu PHARE zbudowano drugi pas jezdni drogi głównej na terenie WOC Małaszewicze, a z funduszy SAPARD - drogę Małaszewi-cze Małe-Małaszewicze Duże o długości 1372 m.
Od 2005 roku budowa dróg w gminie Terespol nabrała ogromnego przyśpieszenia. Inwestycje prowadzone są przez Gminę, Powiat Bialski, Województwo Lubelskie i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zbudowano drogę gminną Ko-bylany-Lebiedziew o długości 4 km i sieć ulic w Małaszewiczach o długości 2950 m. Wyłącznie z budżetu gminy zbudowano ulice w Neplach, Koroszczynie, Łobaczewie Małym, Małaszewiczach Małych i Kobylanach oraz drogi w Krzyczewie i Kołpinie-Ogrodnikach.
W 2007 roku ruszyła pierwsza wspólna- Powiatu Bialskiego i Gminy Terespol-inwestycja drogowa - przebudowa ciągu dróg powiatowych Koroszczyn-Kobylany-Zastawek-Lebiedziew o długości 12,2 km, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach ZPORR_Ta droga w perspektywie połączy wszystkie przejścia graniczne położone na terenie gminy Terespol, ma kapitalne znaczenie dla rozwoju gminy, a także obsługi najważniejszych podatników w gminie - PKP i OLPP (Operator Logistyczny Paliw Płynnych) Baza paliw Nr 22 w Małaszewiczach, dawniej Nafto -baz. Inwestycja ta jest dziesiątym z kolei projektem w gminie realizowanym przy pomocy środków unijnych, a pierwszym wykonywanym wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej. Dobrą współpracę z władzami powiatu bialskiego zapoczątkowała budowa ścieżki rowerowej na trasie Koroszczyn-Kobylany, w znakomity sposób poprawiająca bezpieczeństwo uczniów mieszkających w Koroszczynie i dojeżdżających rowerami do szkół w Kobylanach i Małaszewiczach.
Z myślą o rozwoju gminy oraz inwestorach lokujących się w Małaszewiczach władze gminy złożyły do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o sfinansowanie przebudowy ul. Kolejarzy w Małaszewiczach i przebudowę drogi gminnej nr 000821L łączącej drogę krajową z Portem PKP Małaszewicze. Obie te drogi, o znaczeniu ponadlokalnym, mają istotne znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie suchego portu Małaszewicze.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego modernizowana jest na terenie gminy Terespol droga wojewódzka nr 698 Siedlce-Janów Podlaski-Terespol na odcinku od Krzyczewa do Kuzawki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport przebudowę drogi krajowej nr 68 na odcinku Wólka Dobryńska-Terminal Koroszczyn, a obecnie wykonuje, przy udziale środków pochodzących z Funduszu Spójności, przebudowę drogi krajowej nr 2 Siedlce-Terespol.
Warto dodać, że budowa drogi powiatowej, „Nadbużanki" i „Krajówki" jest jakby dopełnieniem działań w sferze infrastruktury drogowej podjętych wcześniej przez władze gminne. Nowe drogi gminne zbudowane na początku XX wieku w sposób automatyczny połączyły się z nowymi drogami budowanymi przez powiat, województwo i GDDKiA. Warto też dodać, że wszystkie drogi budowane są zgodnie ze standardami europejskimi, z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, utwardzonymi poboczami i wjazdami do posesji, co w sposób istotny poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego. Gmina za swoje pieniądze zbuduje sieć ulic w nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Małaszewiczach oraz drogę z Koroszczyna do Terespola. Nowe ulice i część nowych dróg otrzymała nowe oświetlenie uliczne, wybudowane ze środków gminy Terespol. W Koroszczynie, Małaszewiczach i Kobylanach zainstalowano łącznie 399 nowych opraw wartości ponad 1,6 min zł.


Łącznie w ciągu 16 lat istnienia gminy Terespol zbudowano lub gruntownie zmodernizowano na jej terenie ponad 50 km dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Budżet gminy i budżet powiatu wydały na ten cel ponad 25 min zł.
Zmieniające się w ostatnich latach przepisy dotyczące kategorii dróg i ich zarządców spowodowały, że w gminie Terespol są aż cztery kategorie dróg:

 • drogi krajowe (trasa E-30 Warszawa - Moskwa) i droga Nr 68 dojazdowa do Terminala Samochodowego w Koroszczynie,
 • drogi wojewódzkie (trasa Janów Podlaski - Terespol - Zosin,tzw.-"nadbużanka"),
 • drogi powiatowe,
 • drogi gminne ,za stan których w całości odpowiada gmina Terespol.

Drogi nie były priorytetem w poprzednich kadencjach władz gminnych, ale też budżet gminy od pierwszych lat samodzielnego jej funkcjonowania nie skąpił środków na ich budowę.

Już w 1992 r. gmina rozpoczęła budowę pierwszej drogi - ulicy Wiejskiej w Małaszewiczach o długości 300 m. Kosztem 347 mln zł wykonano wówczas także pierwszy w gminie chodnik - w Łobaczewie Dużym, o długości 1344 m.

W 1993 r. ulicę Wiejską przekazano do użytku (koszt budowy 543 mln zł).Zakończono także budowę chodnika w Łobaczewie Dużym i 900-metrowy odcinek drogi wojewódzkiej Mokrany - Neple ((kosztem 238 mln zł).

W 1996 r. zbudowano kosztem 127 tys.zł chodnik wzdłuż ul. Słonecznej w Kobylanach o długości 1550 m i 200-metrowy chodnik w Małaszewiczach Małych. Wykonano także drogę dojazdową do Samowicz. Bogaty był program drogowy w 1997 r. Wykonano wówczas nawierzchnię asfaltową drogi w Łobaczewie Małym, stabilizację drogi Samowicze - Kukuryki, drogę dojazdową do Polatycz o długości 1100 m, drogę dojazdową w Neplach.

W 1998 r. nawierzchnię bitumiczną otrzymała droga w Polatyczach, a nawierzchnię z kostki droga w Neplach, wybudowano I część drogi głównej na WOC o długości 1085 m, ułożono też chodniki w Małaszewiczach Małych. Ogółem budowę dróg i chodników budżet gminy sfinansował w 1998 r. kwotą 724,3 tys.zł. Utrzymanie dróg kosztowało 100 tys.zł. Stanowiło to łącznie 13 %wydatków budżetowych gminy w 1998 r.W 1999 r. budowa dróg, chodników i przystanków autobusowych w gminie kosztowała 512,4 tys.zł.

Zakres inwestycji drogowych w 2001 r., wyjątkowo szeroki, oznaczał przyspieszenie programu budowy dróg w stosunku do pierwotnych planów, zakładających ich realizację dopiero w kadencji 2002-2006:

 • ul. Kolejarzy w Małaszewiczach (nowa warstwa asfaltu na długości 518 m),
 • -Starzynka, droga dojazdowa do wsi (ułożenie dywanika asfaltowego na stabilizacji o długości 480 m),
 • -Polatycze, droga przez wieś (ułożenie warstwy asfaltu na drodze żużlowej)

W 2002 r. wybudowano następujące drogi:

 • droga asfaltowa w Kuzawce o długości 617 m
 • droga asfaltowa w Samowiczach o długości 410 m,
 • droga kostka brukowa w Małaszewiczach Małych długości 715 m
 • droga kostka brukowa w Małaszewiczach Dużych długości 1028 m
 • Droga 043 Kobylany / owczarnia / - Małaszewicze nawierzchnia asfaltowa - 1650 mb, uzupełnienie poboczy

W 2003 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • droga asfaltowa 028 w Lechutach Dużych o długości 750 mb.
 • droga asfaltowa 027 w Lechutach Małych o długości 1100 mb.
 • droga dla ruchu towarowego na terenie Wolnego Obszaru Celnego Małaszewicze - drugi pas jezdni. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu PHARE.
 • droga Nr 023 Małaszewicze Małe – Małaszewicze Duże o długości 1372 mb - kostka brukowa. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu SAPARD.
 • Droga asfaltowa w Michalkowie

W 2004 r. oddano do użytku następujące drogi:

 • Nr 012 w Krzyczewie o długości 1204 m
 • nr 037 w Murawcu o długości 1136 m
 • nr 001 w Łęgach o długości 861
 • nr 015 w Starzynce o długości 635 m
 • nr 017 w Samowiczach Kosomin o długości 600 m oraz wykonano remont tłuczniem ulicy Polnej w Neplach o dł. 460 m

W 2005 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • Kobylany – Lebiedziew 000802L o długości 4022 mb. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu ZPORR
 • Sieć dróg (ulic) w Małaszewiczach o łącznej długości 2950 mb. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach programu ZPORR
 • Ulica Krótka Kobylany o długości 230 mb
 • Ulica Forteczna w Łobaczewie Mały o długości 350 mb
 • Ulica Piękna w Łobaczewie Małym o długości 150 mb
 • Ulica Strażacka w Neplach o długości 80 mb
 • Droga gm. w Krzyczewie o długości 110 mb
W 2006 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • Ulica Cicha w Kobylanach o długości 330 mb
 • Droga w miejscowości Kołpin – Ogrodniki o długości 1166mb
 • Ulica Sportowa w Łobaczewie Małym o długości 325 mb

W 2007 r. zakończono budowę następujących dróg:

 • Budowa ulic zbiorczo w Neplach o łącznej długości 778 mbDroga łączącej ul. Piękną z ul. Forteczną 556 mb
  • ul. Leśna o długości 197 mb
  • ul. Nadbużańska o długości 218 mb
  • ul. Reczna o długości 129 mb
  • droga dz. nr 28 o długości 234

W 2010 r. wykonano:

 • przebudowe drogi gminnej nr 000821 łączącej drogę rajową nr 2 z portem PKP Małaszewicze, o dł. 1590,5m wybudowana w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011


 • remont ulicy Pięknej o dł. 590 m w Łobaczewie Małym ,zadanie w kwocie 681 012,53zł w całości sfinansował  samorząd gminy Terespol.


 • budowe drogi w Krzyczewie o nawierzchni asfaltowej łączący drogę wojewódzką Nr 698 z drogą gminną przbiegającą przez wieś obok zabytkowego pałacu o długości 542 mb i odcinek drogi o długości 135 mb z nawierzchnią z kamienia łamanego. Wykonawca robót PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk Biała Podlaska za kwotę 437 204,21 zł brutto.


 • remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 698(Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol) popularnie  zwanej „Nadbużanką” . Ponad półtora kilometrowy odcinek od Kuzawki do Lechut  Małych  .Obecna modernizacja zakończyła trwający od lat remont nadbużanki na odcinku między Janowem Podlaskim a Terespolem.
 

 • przebudowa ulicy kolejarzy w Małaszewiczach
NA TERENIE GMINY ŁĄCZNIE ZAINWESTOWANO W
INFRASTRUKTURĘ 158 MLN ZŁ
Drogi na miarę XXI wieku

Połączenie drogi wojewódzkiej 816 z drogą celną (terminal samochodowy Koroszczyn) poprzez przebudowę dróg powiatowych Lebiedziew-Kobylany-Koroszczyn
Inwestycja ta jest pierwszą wspólną inwestycję drogową Gminy Terespol i Powiatu Bialskiego i przykładem dobrej współpracy obu jednostek w działaniach na rzecz poprawy stanu dróg w najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym obszarze w powiecie bialskim i województwie lubelskim. Jednocześnie jest to dziesiąta z kolei inwestycja na terenie gminy realizowana dzięki pomocy Unii Europejskiej. 12,2 km zmodernizowanej drogi, z jezdnią szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, parkingi, zjazdy do posesji, w 75 proc. finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 25 proc. to udział własny beneficjenta - Powiatu Bialskiego i Gminy Terespol. Droga przebiega w całości na terenie gmi- 'k ny Terespol, od drogi celnej przez miejscowość Koroszczyn - skrzyżowanie z drogą krajową nr 2 Warszawa-Terespol - następnie przez miejscowość Kobylany - linię kolejową E-20 Warszawa-Terespol - skrzyżowanie z drogą do Małaszewicz - obok Bazy Paliw w Małaszewiczach - skrzyżowanie z drogą do Piszcząca i przez miejscowość Zastawek do Lebie-dziewa, gdzie włącza się w drogę wojewódzką Teres-pol-Zosin. Zmodernizowany ciąg drogowy, zwany jest umownie „Powiatówką", w skład jego wchodzą bowiem odcinki trzech dróg powiatowych: nr 1046L Berezówka-Koroszczyn-Kobylany; nr 1047L Koby-lany-Zastawek i nr 1052L Zastawek-Lebiedziew. Wartość robót 14,3 min zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA w Białej Podlaskiej. Dopełnieniem tej drogi, łączącej Terminal Graniczny w Koroszczynie i Punkt Fitosanitarny w Kobylanach z drogą wojewódzką nr 816, są nowe drogi zbudowane przez gminę w miejscowościach, przez które przebiega „Powiatówką":
- w Koroszczynie: ul. Leśna, Spacerowa i Słoneczna;
- w Kobylanach: Al. Wspomnień, ul. Cicha, Krótka i mająca powstać w najbliższych latach ul. Ceglana oraz droga gminna nr 000802L;
- w Małaszewiczach: ul. Wiejska, Słoneczna, Cicha, Leśna, Jasna, Miła, Nowa, Krótka i Kościelna.


Droga powiatowa po modernizacji

Koroszczyn

Gmina Terespol zbudowała w 2007 roku dwie ulice w Koroszczynie: ul. Słoneczną o długości 1166,8 mb, z jezdnią o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, oraz ul. Spacerową o długości 285 mb z jezdnią o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 5 m, z lewostronnym chodnikiem o szerokości 2 m i 2,5 m i obustronnymi pasami zieleni, z powierzchniowym odwodnieniem jezdni i chodników. Jednocześnie na ul. Spacerowej wykonano drogę manewrową, która dodatkowo pełni funkcję pętli nawrotowej dla szkolnego autobusu. Na obu ulicach zainstalowano 46 nowych opraw oświetlenia ulicznego. Ogółem wartość tej inwestycji, sfinansowanej w całości z budżetu gminy, wyniosła 1 688,7 tys zł. Åšcieżka rowerowa Koroszczyn-Kobylany była pierwszym wspólnym zadaniem inwestycyjnym Gminy Terespol i Powiatu Bialskiego. Jej budowę podjęto z myślą o bezpieczeństwie dzieci dojeżdżających rowerami do szkoły w Kobylanach i w Małasze-wiczach. Åšcieżka wiedzie wzdłuż drogi powiatowej Koroszczyn-Kobylany na długości 3 km. Ma 2,5 m szerokości i jest wykonana z kostki brukowej.
Ulica Leśna Drogę długości 1,153 km, z jezdnią szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej, wybudowano w latach 2007-2008. Jej koszt wyniósł 840,1 tys. zł i pokryty został w całości przez budżet gminy.Inwestycja zrealizowana w 2008 roku z budżetu gminy, obejmowała przebudowę Al. Wspomnień prowadzącej od drogi powiatowej do drogi krajowej nr 2. Droga o długości 1,03 km otrzymała nową nawierzchnię asfaltową na jezdni o szerokości 6 m oraz ciąg pieszo-rowerowy. Zainstalowano też 8 szt. nowych opraw oświetleniowych. Wartość prac - 903 881,11 zł. Z budżetu gminy wybudowano w latach 2004-2005 ulicę Krótką o długości 230 m i ul. Cichą o długości 310 m, obie z jezdnią o szerokości 5m o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami z kostki brukowej. Na ulicach ustawiono 12 lamp ulicznych.57,263,542 unikalne wizyty