Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
Wowczeniuk Danuta
tel. 83 411 20 41
pok. nr 17
e-mail: dwowczeniuk@gminaterespol.pl

Sekretariat

Bielecka Katarzyna
tel. 83 411 20 11

Biuro obsługi klienta
Ościlowska Sylwia
tel. 83 411 20 15
pok. nr 1
e-mail: soscilowska@gminaterespol.pl

Ewidencja ludności
Szymańska Marlena
tel. 83 411 20 45
pok. nr 10
 
Obsługa rady
Szarewicz Katarzyna
tel. 83 411 20 15
pok. nr 29


Obrona cywilna, wojskowa, zaopatrzenie materiałowe
Kowal Władysław
tel. 83 411 20 44
pok. nr 10
e-mail: wkowal@gminaterespol.pl

Informatyka
Daniluk Tomasz
tel. 83 411 20 43
pok. nr 28
e-mail: tdaniluk@gminaterespol.pl

Kijuk Jarosław
tel. 83 411 20 42
pok. nr 28
 
Oświata
Kalinka Justyna
tel. 83 411 20 51