Kierownik referatu Infrastruktura i środowisko:
Napiórkowska Elżbieta
tel. 83 411 20 34
pok. nr 7
 
Infrastruktura, inwestycje i gospodarka mieszkaniowa
Dymel Andrzej
tel. 83 411 20 31
pok. nr 2a
 
Budownictwo, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Elwira Zielińska
tel. 83 411 20 39
pok. nr 2a
 
Geodezja
Karol Kondracki
tel. 83 411 20 37
pok. nr 9
 
Infrastruktura i budynki
Justyna Kraciuk
tel. 83 411 20 35
pok. nr 9
 
Gospodarka nieruchomościami
Niczyporuk Wioletta
tel. 83 411 20 36
pok. nr 4
 
Planowanie przestrzenne
Maciek Garbatiuk
tel. 83 411 20 32
pok. nr 8