MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Listopad 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji

Główne cele projektu:

 • zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
 • wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
 • modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
 • wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
 • poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych.

Główne działania

Projekt podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządów i ich priorytety. Wszyscy uczestnicy będą realizowali wspólnie minimalny zakres (portal regionalny i serwisy informacyjne).
Stan infrastruktury informatycznej województwa lubelskiego po realizacji projektu zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie i modernizacji posiadanych dotychczas zasobów.

Etapy i zakres realizacji:

 1. Modernizacji i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej – polegająca na wymianie przestarzałych technologicznie komputerów, a także jeśli wymagać będzie tego sytuacja na rozbudowie sieci LAN w urzędach nie posiadających potzrebnej infrastruktury sieciowej.
 2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych centrum przetwarzania danych:
 • urządzenia aktywne sieci w tym: routery, switch’e, firewall’e,
 • serwery: webowe, aplikacyjne, bazodanowe, backupu, poczty elektronicznej
  część regionalna
 • urządzenia aktywne sieci: routery, firewall’e
  część lokalna
 • urządzenia aktywne sieci: switche
 • komputery, serwery aplikacji i baz danych
 1. Zakup i instalacja oprogramowania – konieczne jest zaprojektowanie i stworzenie  serwisu internetowego służącego do obsługi platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, zawierającego rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędów i podległych jednostek lub dostosowanie obecnych systemów, platforma e-usług  odpowiedzialna za komunikację z klientem, system płatności, formularze elektroniczne w tym repozytorium formularzy, edytor formularzy, system bezpieczeństwa w tym zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów, moduł wymiany danych wraz z lokalnym komponentem brokera integracyjnego, lokalny komponent systemu płatności, system weryfikacji podpisu elektronicznego.
 2. Wdrożenie systemu – System informatyczny umożliwi gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie, wyszukiwanie, przenoszenie danych. Jest to także wzrost bezpieczeństwa
  i ochrony danych, sprawna obsługa użytkowników, a także otoczenie prawne użytkowników rejestru.
 3. Szkolenia dla uczestników projektu z zakresu funkcjonowania platformy regionalnej
  z wykorzystaniem e-learningu.
 4. Monitorowanie projektu, poprzez raporty doradcy technologicznego projektu, raporty wykonawcy, ankiety wśród Partnerów, statystyki z systemu.
 5. Promocja – działania informacyjno-szkoleniowe wśród mieszkańców województwa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

http://wl.lubelskie.pl/

54,809,906 unikalne wizyty