CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY  
O SYTUACJI W ZLEWNI WISŁY PO PROFIL DĘBLIN I NA JEJ GŁóWNYCH DOPŁYWACH
ORAZ W ZLEWNI BUGU PO PROFIL KRZYCZEW 

ZK-III.6333.29.2014                                                                  Lublin, 16 kwietnia 2014 r.

 

 

 

OSTRZEŻENIE O PRZYMROZKACH

 

 

 

Godzina i data wydania: godz. 13:29 dnia 16.04.2014 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko: Przymrozki/1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 00:00 dnia 17.04.2014 r. do godz. 07:00 dnia 17.04.2014 r.

Przebieg: Przewiduje się spadek temperatury do około 0°C, przy gruncie do -4°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Uwagi: Brak

 

Dyżurny synoptyk: Piotr Wałach

 

 

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/

    dr inż. Włodzimierz Stańczyk