Kierownik referatu Komunalnego:
Kamiński Henryk
tel. 83 411 20 38
pok. nr  2
e-mail: hkaminski@gminaterespol.pl

Kierowca: Tomasz Siejak
tel. 83 411 20 38

Robotnik gospodarczy: Bogdan Burdzicki
tel. 83 411 20 38

  Sprzątaczka: Bogumiła Piasecka
tel. 83 411 20 38