MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

Perspektywy Rozwoju GminyDrukujNajwiększym problemem gminy jest fakt zmniejszania się liczby mieszkańców. Od 1992 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o około 850 osób.
Aby temu przeciwdziałać gmina wykupiła tereny pomiędzy E-30 a Koroszczynem i kończy opracowywanie Planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.
Koncepcja planu zagospodarowania umieszczona została na stronie internetowej Urzędu i jest szeroko konsultowana.
Już w najbliższych latach chcemy udostępnić te tereny dla budownictwa jednorodzinnego. Zamiarem samorządu jest też wykreowanie centrum gminy - centrum życia społecznego, którego obiekty powinny mieć swoja dostojność i powagę oraz właściwą im skromność i prostotę.
Chcemy aby zarówno nowy urząd gminy jak i towarzysząca zabudowa stanowiły obiekty rozpoznawalne w krajobrazie gminy i były powodem do dumy i utożsamiania się mieszkańców z “małą ojczyzną”.


articles: KIF_2580.JPG

Na zlecenie Urzędu Gminy zostały przygotowane przez studentów Katedry Projektowania Architektury Użyteczności Publicznej w Krakowie koncepcje zagospodarowania doliny Czapelki. Poniżej jedna z przykładowych koncepcji.
OFERTA INWESTYCYJNA 2011
64,099,881 unikalne wizyty