MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STRAŻACY A EKOLOGIA W EUROREGIONIE BUG W OCZACH DZIECKADrukuj

STRAŻACY A EKOLOGIA  W EUROREGIONIE BUG W OCZACH DZIECKA

27 marca w Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach odbyło się podsumowanie gminnego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Wójta Gminy Terespol przy współpracy z Brzeskim Obwodowym Zarządem Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi oraz innymi instytucjami i organizacjami w ramach projektu pt. „Nowoczesne systemy społecznego uczestnictwa w zapobieganiu i likwidacji ekologicznych katastrof w Euroregionie Bug” w realizowanym Programie Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC. 

                                                  
Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi w Brześciu z pułk Konstantym Szerszunowiczem na czele. Wśród gości obecni byli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiej PSP w Lublinie Jarosław Kuszneruk, Starosta Bialski – Tadeusz Łazowski, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk, Wójt Gminy Terespol - Krzysztof Iwaniuk oraz inni przedstawiciele samorządu i oświaty.
Konkurs przebiegał pod hasłem: STRAŻACY A EKOLOGIA  W EUROREGIONIE BUG W OCZACH DZIECKA. Celem konkursu była promocja wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadaniem było zainteresowanie działalnością służb ratowniczych uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, a w szczególności w usuwaniu zdarzeń mających znamiona katastrof ekologicznych. W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież z gminy Terespol podzieleni na trzy grupy: I grupa,(klasy I - III) - szkoła podstawowa; II grupa, (klasy IV - VI )- szkoła podstawowa; III   grupa, (klasy I - III) – gimnazjum.
 

Do eliminacji szczebla gminnego wpłynęły 23 prace wykonane techniką grafiki, rysunku i malarstwa. Gminna Komisja konkursowa oceniła prace w trzech kategoriach wiekowych:

W kategorii szkół podstawowych klasy I-III

I

Szabluk Aleksander

Szkoła Podstawowa im. J.U. Niemcewicza w Neplach

II

Mikołajuk Patrycja

Szkoła Podstawowa im. J.U. Niemcewicza w Neplach

III

Ostapczuk Paweł

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

W kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI

I

Muszyńska Justyna

Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

II

Własiuk Partycja

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

III

Żuk Magdalena

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

W kategorii szkół gimnazjalnych

I

Tarasiuk Karolina

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

II

Komorniczak Julia

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

III

Pawluczuk Marlena

Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

Wyróżnienia

 

Stasiak Błażej

Szkoła Podstawowa im. J.U. Niemcewicza w Neplach

 

Dzieci

Dzieci2

64,012,295 unikalne wizyty