MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Informacje o albumie

dsc_4104.jpg
Album: SOŁTYS DOBRATYCZE KOLONIA ZOSTAŁ WYBRANY
W dniu 16 marca 2017 r. o godz. 17.00 na posesji Pana Siwagow Józefa odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dobratycze Kolonia. Zebranie zostało zwołane przez Wójta Gminy Terespol w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dobratycze Kolonia, w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego sołtysa sołectwa Pana Romana Naumiuka na skutek śmierci
Obrady Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobratycze Kolonia na podstawie upoważnienia Wójta Gminy przeprowadził pracownik Urzędu Gminy Terespol Pani Danuta Wowczeniuk, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa wymagana była obecność osobista co najmniej 20% uprawnionych do głosowania w sołectwie. W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło 19 mieszkańców Sołectwa Dobratycze Kolonia na 78 osób uprawnionych do głosowania, w związku z czym Zebranie Wiejskie było zdolne do podejmowania wiążących decyzji i dokonało wyboru Sołtysa w pierwszym terminie.
Komisja Skrutacyjna powołana przez Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Dobratycze Kolonia w składzie: Przewodniczący- Pani Elżbieta Kulupa, Członek- Pani Ewa Kuśmierczyk, Członek- Pan Krzysztof Kwieciński przeprowadziła wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Dobratycze Kolonia.
Mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatur większością głosów Sołtysem Sołectwa Dobratycze Kolonia został Pan Jarosław Siwagow uzyskując 15 głosów.
Liczba zdjęć: 20
71,621,064 unikalne wizyty