MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny



PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

Informacje o albumie

img-20180712-wa0059.jpg
Album: NA NOWY ROK SZKOLNY - NOWE PRZEDSZKOLE W GMINIE TERESPOL
Z dniem dzisiejszym dokonano odbioru robót budowlanych wraz z rozliczeniem końcowym zadania „Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o Oddział Przedszkolny”. Wartość robót wraz z wyposażeniem wyniosła 1,172 mln zł. W/w projekt został zrealizowany w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna RPO WL na lata 2014 – 2020, pod nr-em RPLU.13.05.00-06-0046/15. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 20014-2020 wyniosło 472 000,00 zł.
W ramach tego zadania dobudowano do istniejącego budynku szkoły w Kobylanach nowe skrzydło z dwoma salami gotowe do przyjęcia 50 dzieci w wieku przedszkolnym.
Jak potrzebna to była inwestycja świadczy fakt, że już na dzień dzisiejszy wszystkie miejsca w nowym przedszkolu są zarezerwowane.
Liczba zdjęć: 15
64,004,945 unikalne wizyty