MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

Informacje o albumie

nowy-14.jpg
Album: MIESZKAŃCY WYBRALI SWOICH REPREZENTANTÓW
Na terenie Gminy Terespol w pierwszej połowie marca, zgodnie z harmonogramem odbyły się zebrania wiejskie zorganizowane w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Mieszkańcy dwudziestu pięciu sołectw, w tajnym głosowaniu wybrali swoich reprezentantów na najbliższe pięć lat. Zmiany są niewielkie.Tylko w pięciu sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa (Kołpin Ogrodniki, Koroszczyn, Kukuryki, Łobaczew Duży, Neple). Frekwencja wyniosła 17 %. Uprawnionych do głosowania było 5415 mieszkańców, w głosowaniu udział wzięły 933 osoby.
Liczba zdjęć: 71
79,439,859 unikalne wizyty