MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GRATULACJE Z OKAZJI WYBORÓW SOŁTYSADrukuj

  • 02/04/2015 11:47:18

W imieniu władz Samorządowych Gminy Terespol składamy gratulacje z okazji wyborów sołtysa i rad sołeckich.

Sołtys i rada sołeckaPaństwa wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia jakim obdarzyli Państwa wyborcy. Rozpoczniecie Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra wspólnoty. Każde wybory niosą za sobą nowe oczekiwania.
Praca podejmowana na rzecz lokalnej społeczności napawa nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy potrafią troszczyć się o wspólne dobro. Życzymy sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.

 

Przewodniczący Rady Gminy Terespol: Mieczysław Romaniuk                                   Wójt Gminy Terespol: Krzysztof Iwaniuk

TAK ODBYŁY SIĘ WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

82,399,546 unikalne wizyty