MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019Drukuj

  • 01/06/2015 13:47:09

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORóW ŁAWNIKóW NA KADENCJĘ 2016-2019

 

   W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników informuje się, że w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2016–2019.

  Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony lub w Urzędzie  Gminy Terespol pok. Nr 1. Kartę zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2015 r. w Biurze obsługi Urzędu Gminy Terespol pok. Nr 1, w godzinach pracy Urzędu.  

Do pobrania:

Szczegółowe informacje

Karta zgłoszenia

84,229,134 unikalne wizyty