MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Listopad 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Dzień Edukacji Narodowej 2020Drukuj

 • 13/10/2020 11:00:10

Obrazy newsów: herb.jpgKobylany, dn.14.10.2020 r.


Szanowna Pani Dyrektor

Szanowni Nauczyciele

Szanowni Pracownicy Oświaty

 

 

 

Edukacja i wychowanie młodego pokolenia należą do priorytetowych celów społeczeństwa, a Dzień Edukacji Narodowej - święto polskiej oświaty - przypomina o najlepszych tradycjach polskiego szkolnictwa, a także o współczesnej misji polskiej szkoły.

Wszyscy wiemy, że Wasza praca jest niełatwa i wyjątkowa, jako pedagodzy i wychowawcy jesteście współodpowiedzialni za rozwój i właściwe pokierowanie umiejętnościami młodych ludzi, którzy z każdym dniem stają się coraz bardziej dojrzałymi i świadomymi otaczającego ich świata.  To także Wy poznajecie ich smutki i radości, uczestniczycie w sukcesach i pochylacie się nad  niepowodzeniami.

W tym szczególnym dniu przyjmijcie Państwo podziękowania za zaangażowanie i za okazane serce, za zwykły codzienny trud oraz życzenia radości i satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pamiętajcie, że w dzisiejszym świecie młodzi ludzie Was potrzebują, potrzebują wzorów do naśladowania, a także Waszego zrozumienia i prawdziwej, ludzkiej serdeczności.

Kwiat

 


Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

ZBIORNIK WODNY W KOBYLANACH TO SZANSA NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY TERESPOLDrukuj

 • 07/10/2020 14:45:33
 • 133 czytań

W obliczu skutków zmian klimatu zasoby wodne w odpowiedniej ilości i jakości zasługują na największą uwagę, ponieważ od ich dostępności uzależnione jest zaspokojenie potrzeb ludności i gospodarki oraz służą one ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami. Szansą na poprawę stanu dyspozycyjnych zasobów wodnych jest retencja wodna.

W ramach „Programu małej retencji dla województwa lubelskiego” został zrealizowany zbiornik wodny w Kobylanach.

Głównym negatywnym skutkiem zmian w odniesieniu do zasobów wodnych jest zakłócenie cyklu hydrologicznego. Wzrost temperatury powoduje: zwiększenie ilości pary wodnej w atmosferze, zmiany rytmu oraz intensywności opadów, zwiększone parowanie powierzchni kuli ziemskiej, jak również zmniejszenie się pokrywy śnieżnej oraz topnienie lodowców. Zjawiska te negatywnie oddziałują na zapewnienie wody na potrzeby przemysłu i rolnictwa oraz odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności.

Niewystarczające nawodnienia i zwiększona ewapotranspiracja w okresach braku opadów powodują wydłużone okresy suszy, które przyczyniają się do kryzysów żywnościowych w wielu obszarach Polski, w tym w województwie lubelskim. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, tj. susza i powódź, których coraz większe natężenie obserwujemy od kilku lat, są przykładem zachodzących zmian klimatycznych, stwarzających zagrożenie dla życia ludzi oraz otaczającego środowiska. Należy podkreślić, że życie każdego organizmu uzależnione jest od dostępu do wody. Jej ilość przypadająca na mieszkańca Polski jest prawie trzy razy mniejsza niż europejska średnia, a w wielu rejonach kraju zapotrzebowanie na nią przekracza dostępne zasoby dyspozycyjne. Potencjał retencji wód, który mamy do dyspozycji, nadal jest niewykorzystany. Dlatego też konieczne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej w zakresie m.in. wdrożenia systemu gospodarowania wodą oraz zarządzania jej zasobami.

Retencja wodna jest szansą na poprawę stanu dyspozycyjnych zasobów wodnych. W związku z tym należy wdrożyć działania, mające zwiększyć retencję wody w celu zatrzymania jej przez długi czas w środowisku i z wykorzystaniem jej w okresach suszy. To bardzo ważne, jeśli weźmiemy pod uwagę postępujące zmiany klimatyczne, których negatywne skutki powinniśmy ograniczać.

Zbiornik retencyjny z wieży widokowej budynku Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach

NUMERY TELEFONÓW, Z KTÓRYCH DZWONIĄ RACHMISTRZEDrukuj

 • 07/10/2020 10:11:47

NUMERY TELEFONÓW, Z KTÓRYCH DZWONIĄ RACHMISTRZE

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020Drukuj

 • 02/10/2020 13:13:02

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Moja sytuacja w czasie koronawirusa – weź udział w ostatnim etapie badaniaDrukuj

 • 30/09/2020 09:20:50

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, szuka odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc już w ostatnim, trzecim etapie badań i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. Ankieta jest dostępna do końca września br. pod linkiem – zobacz

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy do oddania głosów poparciaDrukuj

 • 28/09/2020 08:01:05

Projekt „Pod biało-czerwoną

Projekt "Pod biało-czerwoną" realizowany pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

W trzech gminach, które na dzień 11.11.2020 na godz. 23:59 osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.

Więcej informacji o o projekcie dostępnych jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

Prosimy  mieszkańców Gminy o oddawnie głosów poparcia tutaj:
https://bialoczerwona.www.gov.pl/

ZawiadomienieDrukuj

 • 25/09/2020 13:41:52

Zawiadomienie

Konwent LFIP 2020Drukuj

 • 18/09/2020 21:06:32

Konwent LFIP 2020

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2020Drukuj

 • 16/09/2020 09:19:52

        Akcja sprzątania  

     Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.

       W terminie od dnia  21 września do 16 października 2020r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2020”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

 Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:

 1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
 2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
 3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
 4. Planowana liczba uczestników.
 5. Imię i nazwisko, nr telefonu organizującej akcję.
 6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

 Uwaga :

1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.

2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.

      Gmina Terespol zakupi  worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy"  oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.

      Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Terespol przed planowana akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500 w pokoju nr 2.

      Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas  „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2020" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

                                                         Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol


Wzór wniosku do pobrania

INFORMACJADrukuj

 • 15/09/2020 19:02:44

Szanowni Państwo

Z powodu zachorowania jednego z pracowników Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach, zgodnie z procedurami COVID-19 i decyzją Sanepidu, zajęcia stacjonarne  w  klasie ”O” i II b zostają zawieszone do dnia 18 września 2020 r. Nauka w tych klasach będzie odbywała się w systemie zdalnym.

Dyrektor szkoły podjęła wszelkie, zgodne z przyjętymi procedurami i wytycznymi GIS, działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa. Obecnie czekamy na decyzje Sanepidu w sprawie dalszego postępowania.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 15/09/2020 10:44:14

 Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy TerespolW niedzielę 13 września na korcie tenisowym przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach odbył się pierwszy Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Terespol. W rywalizacji wzięło udział 8 par zawodników.

>>> Galeria zdjęć <<<

Organizatorami turnieju byli: Mateusz Prokopiuk, Mateusz Iwaniuk oraz Gmina Terespol i Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.  Czytaj więcej

600 TYS. ZŁ CZEKA NA POLSKIE PRODUKTY PRZYSZŁOŚCIDrukuj

 • 10/09/2020 10:53:54

600 tys. zł czeka na Polskie Produkty PrzyszłościWspółczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

Czytaj więcej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/63703:600-tys-zl-czeka-na-polskie-produkty-przyszlosci

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2020Drukuj

 • 08/09/2020 15:23:24

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

 

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

    Informuję, że w dniach od 18 do 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²


• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

 N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

INFORMACJADrukuj

 • 02/09/2020 11:32:56

INFORMACJA

STANOWISKO DO SAMOSPISU W RAMACH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020Drukuj

 • 01/09/2020 10:31:25

Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol dostępne będzie stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:
- samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://spisrolny.gov.pl - od 1 września 2020 r.

- wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego – od 16 września 2020 r.

- wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym – od 1 października 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

54,803,389 unikalne wizyty