MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

AWANS DOWÓDCY BIALSKIEGO GARNIZONUDrukuj

 • 13/09/2023 15:20:12

9 września br. w Białej Podlaskiej z okazji Święta Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka, która również była okazją do oficjalnego pożegnania i podziękowania za służbę dotychczasowemu dowódcy bialskiego garnizonu ppłk Marcinowi Zimnemu.
Ppłk Marcin Zimny został awansowany na Szefa Sztabu w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Jego następcą w Białej Podlaskiej został ppłk Łukasz Ogrodowicz.
Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk podziękował panu pułkownikowi za owocną współpracę przy organizacji gminnych uroczystości patriotycznych, kultywowanie i pielęgnowanie pamięci historycznej oraz za działania garnizonu pod jego dowództwem mające na celu nasze bezpieczeństwo.

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 13/09/2023 15:11:23

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

AKCJA  SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2023


Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.
W terminie od  dnia 18 września do 6 października 2023 r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2023”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:
1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. terenów użyteczności publicznej z wyłączeniem zakładów i przedsiębiorstw; w przypadku lasów państwowych - na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol, a Nadleśniczym).
3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
4. Planowana liczba uczestników.
5. Imię i nazwisko, nr telefonu i adres osoby organizującej akcję.
6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga:
1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.
Gmina Terespol zakupi worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy" oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.
Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w siedzibie EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7 na 2 dni przed planowaną akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500.
Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas „Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2023" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECIDrukuj

 • 13/09/2023 14:47:01

PODZIĘKOWANIEDrukuj

 • 12/09/2023 12:51:11

„SILNA BIAŁO – CZERWONA”Drukuj

 • 06/09/2023 14:29:25

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. U. NIEMCEWICZA W NEPLACHDrukuj

 • 06/09/2023 13:49:29

W związku z niezgłoszeniem się żadnego kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk Zarządzeniem Nr 56/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. powierzył Pani Marioli Borodziuk pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach na okres od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
Pani Mariola Borodziuk jest doświadczonym pedagogiem. Od 1986 r. sprawowała funkcję Dyrektora Szkoły im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach. Cieszy się uznaniem i sympatią uczniów, rodziców, kadry szkoły, współpracowników i społeczności lokalnej.
Serdecznie dziękujemy Pani Marioli Borodziuk za wyrażenie zgody na powierzenie jej pełnienia obowiązków dyrektora szkoły i życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.

DOŻYNKI POWIATOWE W DRELOWIEDrukuj

 • 06/09/2023 13:26:32

„Nasze Westerplatte” - 84. Rocznica Bombardowania Lotniska w MałaszewiczachDrukuj

 • 06/09/2023 13:26:06

UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI III RATYDrukuj

 • 06/09/2023 11:37:15

UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI III RATY
PODATKU I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Urząd Gminy w Terespolu przypomina, że 15 września 2023 roku upływa termin płatności trzeciej raty z tytułu:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Należności z tego tytułu można uiścić w kasie Urzędu Gminy Terespol, u sołtysa wsi, lub na rachunek bankowy nr: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228

Planowane pomiary pól elektromagnetycznych w lokalnym środowiskuDrukuj

 • 05/09/2023 09:11:13

Szanowni Państwo! Laboratorium NetWorks! z Warszawy zwróciło się do nas o opublikowanie informacji o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, co niniejszym czynimy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Państwa tablicach informacyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu stale dostępnej informacji o adresie strony internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, a także adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W załączeniu treść ogłoszenia.

BEZPIECZNE KAWAŁKI – AKCJA OGÓLNOPOLSKADrukuj

 • 30/08/2023 14:48:42

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi akcji Bezpieczne Kawałki, która skierowana jest do opiekunów, rodziców celem edukacji w zakresie podawania małemu dziecku jedzenia, tak aby zminimalizować ryzyko zadławienia.

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIEDrukuj

 • 30/08/2023 12:50:40

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 11 do 13 września 2023 roku* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola oraz łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
 • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem o wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
 • Nie wolno dotykać szczepionki!
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry - należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Ręce lub inne niezakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.

Wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu "Nasz Sołtys"Drukuj

 • 30/08/2023 10:00:58

Szanowni Państwo,
informujemy, że nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego został wydłużony do 31 sierpnia br. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń również Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectw.
Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.
Nagrody
Na laureatów, prócz przyznania tytułu „Nasz Sołtys”, w każdej kategorii czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsce – 5 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 3 000 zł.
Dla Uczestników wyróżnionych prac konkursowych przewidziane są nagrody finansowe o wartości 2 000 zł.
Jak zgłosić Kandydata/Kandydatkę do tytułu „Nasz Sołtys”?
Zgłoszenie w formie filmu lub prezentacji multimedialnej obejmuje opisanie oraz przedstawienie działalności sołtysa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i swojego sołectwa, m.in.
- wpływ na integrację społeczności lokalnej,
- materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego;
- działalność społeczna,
- współpraca z samorządem gminy,
- udział w konkursach,
- aktywna reprezentacja sołectwa.

Zgłaszający mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne. Prace nie mogą być drukowane, malowane, pisane lub w innej formie przeniesionej na papier.
Kto może zgłaszać Kandydatów/Kandydatki?
Zgłoszeń dokonywać mogą:
- rady sołeckie,
- mieszkańcy sołectwa (co najmniej 5 osób),
- rady parafialne,
- organizacje społeczne i pozarządowe działające na wsi,stowarzyszenia sołtysów, organy władzy samorządowej – powiaty.

Kto może zostać Kandydatem/ Kandydatką do tytułu „Nasz Sołtys”?
Do tytułu „Nasz Sołtys” można zgłaszać sołtysów z województwa lubelskiego, którzy aktualnie pełnią funkcję i pełnili ją przez cały poprzedni, 2022 rok.

Termin przesyłania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30.
Zgłoszenia można przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin, Kancelaria Ogólna(parter);
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie- Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin (pok. 519 na V piętrze).
Zachęcamy do zgłaszania swoich Sołtysów!

XXIX SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 30/08/2023 09:41:05

XXIX SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 9 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
- w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Terespol;
- w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Terespol.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/f1522946-ce5d-4f52-8368-3fdc898da32e

POŻEGNANIE WAKACJI 2023Drukuj

 • 30/08/2023 08:58:20

POŻEGNANIE WAKACJI 202327 sierpnia 2023r. na Stanicy przy Kąpielisku w Kobylanach odbyła się ostatnia impreza plenerowa zorganizowana w ramach Akcji na Wakacje z Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach pn. „Pożegnanie wakacji”.

>>> Galeria zdjęć <<<

Od początku lipca oferowaliśmy mieszkańcom gminy Terespol i okolic bogaty wachlarz zajęć wakacyjnych. W naszej ofercie znalazły się m.in.: turnieje, warsztaty z Gminną Biblioteką Publiczną, spływ kajakowy, rajd rowerowy, paintball, biwak letni, zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, a dodatkowo rodzinne wycieczki do Parku Wodnego Suntago i Białowieży.Czytaj więcej

84,113,233 unikalne wizyty