MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2022Drukuj

 • 14/04/2022 09:33:19

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2022
 Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.

W terminie od dnia  2 kwietnia do 12 maja 2022r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2022”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:

 1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
 2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
 3.  Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
 4. Planowana liczba uczestników.
 5. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej akcję.
 6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga :

 1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
 2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.

Gmina Terespol zakupi  worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy"  oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.

 Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w siedzibie EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7 na 2 dni przed planowaną akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500.

Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas  „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2022" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

                                                        

Krzysztof Iwaniuk
                                                         Wójt Gminy Terespol

Formularz zgłoszenia

ŻYCZENIA WIELKANOCNEDrukuj

 • 14/04/2022 09:00:00

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ZŁOTE GODY w GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 11/04/2022 09:08:01

Kliknij aby powiększyćKażdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja stała się powodem uroczystego spotkania, które odbyło się 3 kwietnia 2022r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol. Czytaj więcej

 

>>> Galeria zdjęć <<<

 

„REGIONALNY I LOKALNY WYMIAR WOJNY W UKRAINIE” RZESZÓWDrukuj

 • 07/04/2022 15:22:37

6 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Przewodniczących grup politycznych Europejskiego Komitetu Regionów. Tematem przewodnim spotkania była ocena potrzeb społeczności lokalnych i pomoc w kształtowaniu środków mających na celu zajęcie się ukraińskim kryzysem uchodźczym.

Dyskutowano o wypracowaniu wspólnych zasad, o tym jak można wpłynąć na kształt sytuacji na Ukrainie oraz o przyspieszeniu dostępu do unijnego pakietu wsparcia UE by udzielić pomocy regionom i miastom w pomocy uchodźcom uciekającym przed okrucieństwami wojny.

W spotkaniu udział wzięli: Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Elisa Ferreira, europejska  komisarz ds. spójności i reform, Younous Omarjee, przewodniczący  Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, oraz Tetiana Yehorova-Lutsenko, przewodnicząca  Charkowska Rada Rejonowa. Grupę EA reprezentował w imieniu przewodniczącego Krzysztof Iwaniuk, Wójt gminy Terespol i członek grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy.

Więcej informacji na temat konferencji tutaj

Film ze spotkania można obejrzeć tutaj

REGIONALNY I LOKALNY WYMIAR WOJNY W UKRAINIE

>>> Galeria zdjęć <<<

PREMIER PODCZAS SPOTKANIA Z SAMORZĄDOWCAMIDrukuj

 • 07/04/2022 14:40:42

Dziś w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządowców z Prezesem Rady Ministrów panem Mateuszem Morawieckim dotyczące współpracy rządu i samorządu terytorialnego w sprawie uchodźców z Ukrainy.

Udział w spotkaniu wziął pan Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący ZGWRP, Wójt Gminy Terespol.

Więcej informacji na temat spotkania tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/premier-podczas-spotkania-z-samorzadowcami-jestem-bardzo-wdzieczny-i-zbudowany-tym-w-jaki-sposob-przebiega-wspolpraca

Premier podczas spotkania z samorządowcami

Źródło: https://www.gov.pl

„Cyfrowa Gmina”Drukuj

 • 07/04/2022 12:23:40

LOGO

Projekt "Cyfrowa Gmina"W konkursie grantowym  „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Gminie Terespol została przyznana kwota 100 000 zł. Umowa została podpisana 8 marca 2022 r.,  w ramach której zostanie zakupiony nowy serwer niezbędny do zmiany obecnego systemu EZD na system Elektronicznego Zrządzania Dokumentacją EZD PUW. Otrzymane środki zostaną również przeznaczone na zakup stacji roboczych oraz dywersyfikację kopii zapasowych i przeprowadzenie szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze. Wdrożone zaleceniadiagnozy posłużą podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

BUDOWA DROGI W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W MAŁASZEWICZACH MAŁYCHDrukuj

 • 30/03/2022 13:54:12

GMINA TERESPOL- ETAP I

W dniu 25 marca 2022r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol a Wykonawcą umowa na budowę drogi  w strefie aktywności gospodarczej  w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol- etap I.

Wykonawcą przedmiotowej drogi jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, ul. Metalowa 10, który wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 2 121 901,41 zł.

Zadanie pn. „ Budowa drogi  w strefie aktywności gospodarczej  w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol- etap I”,  Gmina Terespol realizuje w oparciu o zapisy umowy  z dnia 22.09.2021 r. o partnerstwie z podmiotem gospodarczym w celu realizacji zadania publicznego. Środki finansowe na realizację w/w zadania Gmina Terespol pozyskała z państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 061 125,70 zł, a także z wpłaty od podmiotu gospodarczego.

Całkowity koszt zadania: 2 122 251,41 zł.

Zakres robót obejmuje budowę drogi dla ruchu ciężkiego KR3 o nawierzchni bitumicznej charakteryzującą się następującymi parametrami: długość 527 mb; szerokość jezdni 2 x 3,5 m; utwardzone pobocze; nośność 115 kN/oś; kategoria ruchu  KR3; zjazdy z betonu asfaltowego lub kostki betonowej. Sytuacyjnie i wysokościowo droga ta zostanie włączona do drogi gminnej nr 100821 L (ul. Portowej w Małaszewiczach Małych). W ramach realizacji zadania zostanie także przebudowany istniejący przejazd kolejowy wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów kąta skrzyżowania drogi z torami kolejowymi.

Umowa zostanie zrealizowana w terminie dziewięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Droga  ta, jak sama nazwa wskazuje, będzie służyła przede wszystkim podmiotom prowadzących działalność w tym rejonie.

WYDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ - Festiwal Polska od KuchniDrukuj

 • 30/03/2022 08:52:01

WYDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ - Festiwal Polska od Kuchni

Formularze do zgłoszeń on-line możecie znaleźć pod linkiem: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do...

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMUDrukuj

 • 25/03/2022 15:21:20


Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu  zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2022r. 
wynosi 103.000,00 zł. Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2022 r. wynoszą 80.000,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2022 r. wynosi 183.000,00 zł.

2021 – Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2021 r. wyniosła 86.965,50 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2021 r. wyniosły 57.977,01 zł. Całkowity koszt zadania w 2021 r. wyniósł 144.942,51 zł.

2020 – Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2020 r. wyniosła 68.398,51 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel w 2020 r. wyniosły 46.169,01 zł. Całkowity koszt zadania w 2020 r. wyniósł 114.567,52 zł.

BUDOWA DROGI MAŁASZEWICZE -PODOLANKADrukuj

 • 22/03/2022 15:30:09

W dniu 22 marca 2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania: Budowa drogi Małaszewicze – Podolanka, którego Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a i PPHU Wojtiuk Sp. Jawna 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 1 359 258,71 zł.

Na budowę przedmiotowej drogi Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia tj. 679 804,35 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 359 608,71 zl.

Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 1 152 mb i szerokości jezdni 2 x 2,5 m.

Termin wykonania: do  22 października 2022r.

W tym czasie droga gruntowa Małaszewicze – Podolanka będzie stanowiła plac budowy przekazany Wykonawcy do realizacji zamówienia i będzie obowiązywać zakaz ruchu pojazdów mechanicznych.

KONCERT - Małaszewicze UkrainieDrukuj

 • 22/03/2022 11:27:38

Kliknij aby powiększyć

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓWDrukuj

 • 18/03/2022 14:13:45

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom, mogą już ubiegać się o świadczenie pieniężne. Jego wysokość wynosi 40 zł na osobę dziennie. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol, tel. 83 375 37 48.

Świadczenie  pieniężne przysługuje  osobom fizycznym i innym podmiotom, które w swoich nieruchomościach zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Świadczenie wstecz

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia przyjęcia do dnia złożenia wniosku – ale nie dłużej niż 60 dni. Jego wysokość to 40 zł na osobę – zarówno za dorosłą, jak i dziecko – dziennie.

Gdzie składać?

Wnioski o świadczenie pieniężne – jego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. (Dz.U. z dnia 16 marca 2022 r. poz. 608) – można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol, tel. 83 375 37 48.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

RYNEK PRACY - POMOC DLA OBYWATELI UKRAINYDrukuj

BUDŻET NA 2022 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 18/03/2022 09:50:19
 • 176 czytań

W dniu 30 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia Rada Gminy zapoznała się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

● w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2022-2025;

● w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2022 rok;

● w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2022 rok a następnie podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 2, wstrzymujących się - 2.    

Kulminacyjnym punktem posiedzenia XVIII Sesji Rady Gminy Terespol było podęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zgodnie z obowiązującą procedurą podjęcie tej ważnej decyzji było poprzedzone pracami Komisji Rady Gminy Terespol. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetowo - Finansowa i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2022 rok. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok głosowało - 12 radnych, przeciw - 2, wstrzymujących się - 1. Tym samym budżet został przyjęty.

Zgodnie z przyjętym budżetem:

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 35.062.050,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 31.233.571,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.828.479,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie 41.605.189,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29.375.189,00 zł  i wydatki majątkowe w kwocie 12.230.000,00 zł.

70,496,361 unikalne wizyty