MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

 • 07/11/2023 08:24:22

Program profilaktyki raka piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie rozpoznaje się w Polsce raka piersi u ok. 20 tysięcy kobiet. Rak szyjki macicy jest wykrywany u ok. 3 tysięcy pań rocznie. Stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet.
Od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ mogą robić panie w wieku od 45 do 74 lat. Dzięki tej zmianie z programu profilaktycznego raka piersi może skorzystać jeszcze więcej kobiet. Do tej pory bezpłatna mammografia była dostępna dla pań w wieku 50 – 69 lat.
Zmiany dotyczą również programu profilaktyki raka szyjki macicy. Do tej pory korzystały z niego panie w wieku 25-59 lat. Od 1 listopada 2023 r. program obejmuje kobiety od 25 do 64 roku życia.

Program profilaktyki raka piersi
Mammografia to najbardziej czułe i bezpieczne badanie w profilaktyce raka piersi i najlepszy sposób, by wcześnie wykryć zmiany w piersi. Polega na prześwietleniu tkanek piersi promieniami rentgenowskimi. Pozwala znaleźć nieprawidłowości, zanim będzie je można wyczuć. W czasie badania wykonuje się dwa zdjęcia każdej piersi. Trwa ono kilka minut.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które:
- przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii
- nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym
- otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Profilaktyczna cytologia także obejmie więcej kobiet Regularne badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy we wczesnym – uleczalnym – stadium choroby. Badania dowodzą, że 1,5- 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.
Na profilaktyczną cytologię nie trzeba skierowania. Badanie jest bezpłatne, finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.

Panie powinny robić profilaktyczne badania cytologiczne:
- co trzy lata
- co roku u kobiet obciążanych czynnikami ryzyka (tzn. zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV — typem wysokiego ryzyka).
Jak wziąć udział w programie
Często jest tak, że w początkowym okresie te choroby nowotworowe nie dają żadnych objawów. Natomiast wcześnie wykryte są niemal w 100% uleczalne. Trzeba badać się systematycznie, żeby nie dopuścić do rozwoju choroby. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych - mówi Dagmara Marczewska, zastępca dyrektora ds. medycznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Żeby skorzystać z programu profilaktycznego finansowanego przez NFZ nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy zgłosić się do placówki, która taki program realizuje – dodaje dyrektor Marczewska.
W województwie lubelskim jest 14 pracowni stacjonarnych, gdzie można wykonać badanie mammograficzne. Po drogach województwa jeżdżą też mammobusy, które docierają do wielu mniejszych miejscowości. Adresy wszystkich pracowni oraz harmonogram postoju mammobusów jest dostępny na stronie internetowej Lubelskiego NFZ.
Badanie cytologiczne w ramach programu można zrobić w poradni położniczo-ginekologicznej lub w gabinecie położnej POZ. Lista poradni i gabinetów także jest dostępna na stronie www.nfz-lublin.pl w zakładce „Profilaktyka zdrowotna”

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCHDrukuj

 • 06/11/2023 12:33:09

W październiku pierwszoklasiści przeżywają niezwykłą uroczystość, jaką jest ślubowanie. Po pierwszych uroczystościach w Szkole Podstawowej im. J. U. Niecewicza w Neplach, uczniowie klas pierwszych kolejnych jednostek oświatowych gminy Terespol złożyli uroczyste ślubowanie stając się pełnoprawnymi uczniami szkoły:

 • 25 października w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach,
 • 26 października w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

Podczas akademii każdy uczeń z przyjemnością prezentował swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz dokonanie przez dyrektora aktu pasowania na ucznia. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom, upominki oraz plecaki od Wójta Gminy Terespol.

Fotorelacje:

INFORMACJADrukuj

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 02/11/2023 08:24:34

DENTOBUS W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 27/10/2023 11:43:02

DENTOBUS W GMINIE TERESPOLDentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny, w którym stomatolodzy bezpłatnie leczą zęby dzieci i młodzieży szkolnej odwiedził:

 • w dniach 6-8 września Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kobylanach,
 • w dniach 23-26 października Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach:

Natomiast Szkołę Podstawową im. J. U. Niemcewicza w Neplach, dentobus odwiedzi w dniach 8-9 listopada. Wizyta w dentobusie jest bezpieczna i atrakcyjnie przeprowadzana dla dzieci. Skorzystanie ze świadczeń w dentobusie pozwoli na ocenę stanu zdrowia Państwa dziecka w zakresie jamy ustnej, ustalenie planu leczenia jak również podjęcie niezbędnego leczenia stomatologicznego (za zgodą rodzica). Możecie Państwo również uzyskać informacje w zakresie indywidulanej profilaktyki próchnicy.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA LECHUTY MAŁEDrukuj

 • 26/10/2023 14:22:39

Obrazy newsów: herb_2013.png

 

 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
SOŁTYSA
SOŁECTWA LECHUTY MAŁE

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Terespol ogłasza, że w dniu 1 grudnia 2023 r. o godz. 18.00, w świetlicy wiejskiej w Koroszczynie, ul. Piłsudskiego 40, odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Lechuty Małe w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa.

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie obrad Zebrania Wiejskiego.
2. Stwierdzenie quorum Zebrania.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
6. Głosowanie.
7. Ogłoszenie wyniku głosowania.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że w dniu 1 grudnia 2023 r. będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu autobusem na wybory do świetlicy wiejskiej w Koroszczynie.

Miejsce odjazdu: Lechuty Małe, przystanek komunikacyjny przy placu zabaw.

Godzina odjazdu: 17.30.

Zapewniamy również możliwość odwozu po zebraniu.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Zarządzenie Nr 71/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w Sołectwie Lechuty Małe

ĆWICZENIE WOJSKOWEDrukuj

 • 24/10/2023 15:02:23

Pragnę poinformować, że na terenie powiatów: bialski, łosicki, radzyński, parczewski, łukowski, włodawski w terminie 26.10.2023 r.  – 29.10.2023 r. odbędzie się ćwiczenie wojskowe. W związku z tym, spodziewany jest wzmożony ruch wojsk. Żołnierze będą ćwiczyć wzdłuż wschodniej granicy PL.

Prosimy o zachowanie bezpiecznych odstępów od kolumn wojskowych oraz nie zajeżdżanie drogi pojazdom. Współpracujmy dla naszego bezpieczeństwa – jesteśmy tu dla Was.

 DOWÓDCA WZZ PODLASIE

/-/ gen. bryg. Arkadiusz MIKOŁAJCZYK

ĆWICZENIE WOJSKOWE

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 24/10/2023 14:52:51

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty
Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki
Adres do korespondencji:
Przewodniczący Zarządu Spółki dla Zagospodarowania
Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki
Murawiec 51, 21-550 Terespol

Murawiec, 23.10.2023 r.

Zapraszam członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki na zwyczajne ogólne zebrania członków Spółki, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Murawcu w następujących terminach:

 • I termin – 31 października 2023 r., godz. 17:00
 • II termin – 07 listopada 2023 r., godz. 17:00 (II termin zebrania odbędzie się w przypadku, braku co najmniej połowy liczby członków)

Porządek zebrań:
1. Wybór Przewodniczącego zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
2. Otwarcie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
3. Stwierdzenie quorum zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
4. Przyjęcie porządku zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki;
a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania rachunkowego Spółki;
b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu; [ewentualnie rezygnacje, odwołania, uzupełnienia]
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej; [wybór członków Komisji Rewizyjnej]
8. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Murawiec-Żuki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Spółki, w tym:
a. przeznaczeniu części dochodów Spółki na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki; [dostosowanie zapisów do zaleceń Starostwa Powiatowego oraz funkcjonowania Spółki]
11. Sprawy bieżące, wnioski, interpelacje i zapytania;
12. Zakończenie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki.

z poważeniem
Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki

Profilaktyka raka piersi - Środa z Profilaktyką w OW NFZDrukuj

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 20/10/2023 16:00:00

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bohukały powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Bohukały na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

 • 29 października 2023r o godz. 15.00 (I termin zebrania)
 • 5 listopada 2023r. o godz. 15.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 29.10.2023r.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Bohukałach

Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu finansowego;
 7. Wolne wnioski
 8. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

LAPTOP DLA UCZNIADrukuj

 • 20/10/2023 14:44:23

LAPTOP DLA UCZNIA

16 października 2023 r. do szkół podstawowych z naszej gminy dostarczono 53 laptopy, które zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych.
Łączna wartość wsparcia dla uczniów IV klas w Gminie Terespol wynosi 154 630,68 zł.
Przekazanie laptopów nastąpi w szkołach po przygotowaniu niezbędnych dokumentów. O terminach odbioru laptopów w poszczególnych szkołach poinformują dyrektorzy szkół.
Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych.
Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 20/10/2023 12:47:54

Urząd Gminy Terespol w dniu 3 listopada 2023 r.

NIECZYNNY

 Zarządzeniem Nr 70/23 Wójta Gminy Terespol

z dnia 20 października 2023 r.

wyznacza się dzień 3 listopada 2023 r.

dniem wolnym od pracy

w zamian za dzień 11 listopada 2023r.

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJDrukuj

 • 20/10/2023 10:13:52

Ślubowanie Klasy Pierwszej oraz Pasowanie na Ucznia Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach

W piątek 13 października w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach odbył się wyjątkowy apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto szkoły połączono także z uroczystością ślubowania klasy pierwszej
Pierwszaki zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne. Zapewniali także, że znają szkolną rzeczywistość i są gotowi podejmować uczniowskie wyzwania.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała po Dyrektora Mariola Borodziuk. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.
Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, plecaki od Wójta Gminy Terespol oraz upominki.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

 • 20/10/2023 10:11:31

Informujemy, że w dniu 25 października 2023 r. w godz. 8.00 – 14.00 na terenie Gminy Terespol odbędzie się akcja przeszukiwania terenów leśnych w poszukiwaniu padłych dzików w ramach zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń.
Obszar do przeszukiwań na obszarze gminy Terespol obejmuje tereny leśne w Zastawku, Podolance i Małaszewiczach:
- w kierunku południowym od drogi powiatowej nr 1052 L Lebiedziew-Piszczac;
- w kierunku wschodnim od drogi gminnej nr 121092 L Kobylany - Zastawek - dawna droga powiatowa nr 1047 L;
- w kierunku zachodnim od Bazy Paliw PERN - do Podolanki i w kierunku północnym od Bazy Paliw - do Małaszewicz.
W przeszukiwaniach uczestniczyć będą żołnierze, pracownicy Nadleśnictwa Chotyłów, przedstawiciele właściwych Kół Łowieckich oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.

Wójt Gminy Terespol

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACHDrukuj

 • 17/10/2023 08:40:22

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Terespol:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/gm/60116

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu w 2023 r. gm. Terespol:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/wynik/gm/60116

Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2023 r. gm. Terespol:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/frekwencja/Koniec/gm/60116

Frekwencja w wyborach do Senatu w 2023 r. gm. Terespol:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/frekwencja/Koniec/gm/60116?elections=senat

Wyniki głosowania w Referendum Ogólnokrajowym 2023 r.:
https://referendum.gov.pl/referendum2023/pl/wyniki/gm/60116

86,392,227 unikalne wizyty