MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Listopad 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

FOTORELACJA Z KONCERTU OLGI SZOMAŃSKIEJ W KOBYLANACHDrukuj

 • 04/01/2018 11:05:36

NOWE RADIOWOZY DLA BIALSKICH POLICJANTÓWDrukuj

 • 29/12/2017 15:13:14

Bialska Policja została wyposażona w 4 nowe samochody: 2 radiowozy oraz 2 samochody nieoznakowane. W czwartek  28 grudnia br. wśród przekazujących kluczyki do samochodów bialskim policjantom obecny był Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Nowe radiowozy zostały sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji oraz ze środków finansowych przekazanych przez gminę Terespol, Piszczac, Zalesie, Kodeń oraz miasto Terespol.
Jeden z nieoznakowanych radiowozów zostanie przekazany do dyspozycji  Komisariatu Policji w Terespolu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz będzie wykorzystywany do celów operacyjnych.

NOWE RADIOWOZY DLA BIALSKICH POLICJANTóW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2018 r.Drukuj

Dekret o turystyce bezwizowej podpisany przez Pana Prezydenta Aleksandra ŁukaszenkęDrukuj

 • 27/12/2017 14:11:08


Wczoraj Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podpisał dekret o turystyce bezwizowej w określonych rejonach obwodów grodzieńskiego i brzeskiego. Nowe przepisy będą obowiązywały już 1 stycznia 2018 roku. Podpisany  prezydencki dekret przedłuża możliwość pobytu obcokrajowców w wybranych częściach Białorusi bez wiz do 10 dni. Przez przejścia graniczne Brześć – Terespol będzie można wjechać ze specjalną przepustką jak również pociągiem przez stację w Brześciu – Terespolu. Oprócz Terespola będzie można wjechać do kraju przez Domaczewo - Słowatycze, Piasczatka-Połowce, rowerem albo piechotą w Pererówie – Białowieża oraz pociągiem do Grodna. Działania takie mają na celu rozwój turystyki i współpracy transgranicznej.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowegoDrukuj

 • 19/12/2017 15:14:27

1. Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz.UE L 315 z 03.12.2007) oraz art. 23 ust.1
pkt 1, w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136).

2. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Terespol
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, POLSKA
21-540 Małaszewicze

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136).

4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy

1)  Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy o charakterze użyteczności publicznej;
2)  Linie komunikacyjne: linie autobusowe obejmujące wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy Terespol.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 02.01.2019 r.

6. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136).

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia

1)    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2)    Biuletyn Informacji Publicznej
3)    Strona internetowa organizatora: www.gminaterespol.pl
4)    Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Terespol

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SENIORÓW W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 18/12/2017 21:49:55

seniorzyKażdy z nas przeżywa święta w sposób indywidualny, a okres świąteczny dodatkowo skłania nas do refleksji nad własnym życiem. Chęć bycia razem to najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia, dlatego też w tym roku już po drugi przedstawiciele Urzędu Gminy Terespol: Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy zaprosili Seniorów z całej gminy, którzy ukończyli 75 lat, na uroczyste świąteczne spotkanie, które odbyło się 10 oraz 17 grudnia 2017r. w świetlicach wiejskich w Małaszewiczach i Małaszewiczach Dużych. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć ze spotkania w Małaszewiczach Dużych <<<

>>> Galeria zdjęć ze spotkania w Małaszewiczach <<<

ZMIANY PRAWA WYBORCZEGODrukuj

 • 18/12/2017 13:43:17

W związku z brakiem konsultacji społecznych i niezwykle pośpiesznym tworzeniem prawa wyborczego dla wszystkich szczebli samorządu,  organizacje samorządowe zainicjowały wysłuchanie publiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Z ramienia Związku Gmin Wiejskich w wysłuchaniu uczestniczył Krzysztof Iwaniuk Wiceprzewodniczący ZGW RP, Wójt Gminy Terespol.

ZMIANY PRAWA WYBORCZEGO

Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych  oraz przedstawiciele  partii politycznych 9 grudnia br. odniosło się do proponowanych zmian w ordynacji wyborczej, które w sposób zasadniczy zmieniają  praktycznie ustrój samorządu. Wśród proponowanych zmian w poselskim projekcie znalazły się m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach, powołanie zupełnie nowych komisarzy wyborczych i wytyczenie nowych okręgów oraz wygaszenie obecnego składu PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Według partii rządzącej, chodzi o zwiększenie transparentności wyborów oraz o lepsze funkcjonowanie samorządów. Zupełnie inaczej zmiany postrzegają nie tylko organizacje pozarządowe, ale również m.in. Państwowa Komisja Wyborcza. Według nich proponowane rozwiązania stanowią zagrożenie dla przebiegu przyszłorocznych wyborów samorządowych.

Prace nad projektem toczą się w niezwykle szybkim tempie. Wnioskodawcy nie stworzyli przestrzeni na wysłuchanie opinii licznych środowisk, których dotyczą rozwiązania w proponowanej ustawie. Podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego zgłoszono formalne wnioski o zorganizowanie w Sejmie wysłuchania publicznego. Jednak wszystkie one, zostały odrzucone. W konsekwencji organizatorzy stworzyli przestrzeń, by wszystkie zainteresowane organizacje, osoby i instytucje  mogły zaprezentować swoje argumenty przed  szeroką opinia publiczną.

Efektem miedzy innymi tej inicjatywy obecny na wysłuchaniu publicznym poseł sprawozdawca przekazał  argumenty strony samorządowej i społecznej, które zostały uwzględnione przez Komisję Nadzwyczajną w postaci kolejnych 100 poprawek, przez co jest nadzieja, że ta  pospieszna rewolucja zostanie nieco  złagodzona. Wśród uwzględnionych poprawek m.in.  pozostawiono  jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys., Rada gminy, a nie komisarz będzie określała też okręgi wyborcze.

Pozwala to na uniknięcie upartyjnienia małych samorządów gdzie autentyczność wspólnoty samorządowej jest niepodważalna, bo  „rura kanalizacyjna czy droga” nie ma wymiaru politycznego.

Szkoda, że tak zasadnicze sprawy tworzy się u nas w pospiechu, bez czasu na konsultacje.

Dzięki aktywności organizacji samorządowych i społecznych oraz PKW w trosce o los wyborów i prawidłowe ich przeprowadzenie udało się przynajmniej częściowo ograniczyć budzące wiele kontrowersji zmiany.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKADrukuj

 • 13/12/2017 13:59:39

/images/znalazles_dzika_nagroda_ug_terespol.jpgAfrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku
z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej.
Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.


Cel: określenie sposobu postępowania przez osoby, które znajdą martwego dzika. Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji wirusa poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:

 • odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika np. za pomocą taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
 • powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia;
 • zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
 • w czasie działań nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych w lesie;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  na obszarach o największym zagrożeniu ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF,  przez 72 godziny po znalezieniu padłego dzika, nie wchodziła do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie  wykonywała czynności związanych z obsługą świń;
 • dodatkowo należy pamiętać iż, zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓWDrukuj

 • 13/12/2017 10:16:03

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Zwrot akcyzyZwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu (za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym).

W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2018 wnioski o zwrot podatku składa się wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w terminach:

- od dnia 01 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 do dnia 31 stycznia 2018)

 - od dnia 01 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia  1 lutego 2018 do dnia 31 lipca 2018 r.)

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 6 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego

- w  2018 r. stawka zwrotu wynosi 1,00 zł, nie więcej niż roczny limit zwrotu.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2018 r. - 1,00 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (86 x ilość użytków rolnych).

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Terminy zwrotu podatku: 1 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz  1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Podatek będzie zwracany  na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

GALERIA ZDJĘĆ ze Świątecznego spotkania senioralnego w Małaszewiczach DużychDrukuj

 • 12/12/2017 09:03:57

MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 04/12/2017 11:41:27

Ubiegła niedziela 3 grudnia 2017r. upłynęła w bardzo ciepłej i magicznej atmosferze, ponieważ w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol obchodziliśmy kolejne imieniny św. Mikołaja! Świętując ten dzień wzorem poprzedniego roku zaproszone zostały wszystkie dzieci z terenu gminy Terespol. Czytaj więcej...

Kliknij by otworzyć galerię zdjęć

 

>>> Galeria zdjęć <<<

WSPARCIE ROZWOJOWEDrukuj

NADCHODZĄCE OPADY ŚNIEGUDrukuj

 • 30/11/2017 14:12:56

Starostwo Powiatowe

Szanowni Państwo,
Poniżej ostrzeżenie przed nadchodzącymi opadami śniegu.
Prosimy o zachowanie ostrożności.
W przypadku nasilenia śnieżyć przypominamy o praktycznej realizacji przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Bialskiego rekomendacji zimowych.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

mapa opadów

HARD GOCK W PÓŁFINALE BIALSKIEGO TALENTU!Drukuj

 • 24/11/2017 15:02:09

Hard Gock w półfinale Bialskiego Talentu!
Gratulujemy! :)

Kliknij aby powiększyć

>>> Galeria z eliminacji - Portal Biała24 <<<

>>> Backstage - Portal Biała24 <<<

KAMPANIA INFORMACYJNA SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE I SYSTEM ZASTRZEGANIA KARTDrukuj

 • 21/11/2017 10:56:58

KAMPANIA INFORMACYJNA SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE I SYSTEM ZASTRZEGANIA KART

54,803,526 unikalne wizyty