MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ZAWIESZENIE ZAJĘĆDrukuj

 • 11/03/2020 11:42:22

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 10/03/2020 14:10:02

Kliknij aby powiększyć„Naprawdę jaka jesteś
Nie wie nikt
Bo tego nie wiesz
Nawet sama ty…”

J. Kofta 

 

Kobiety to podobno jedne z najbardziej niezrozumiałych i ulotnych istot, ale w historii świata często były inspiracją dla płci przeciwnej. O płci pięknej powstało wiele pięknych wierszy, piosenek czy też sentencji, które wychwalają ich intelekt, delikatność, urodę i silny charakter. Czasem też krytycznie oceniają kobiece wady. Można im wiele zarzucić, ale każda jest jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa i należy je doceniać, kochać i uszczęśliwiać przede wszystkim w dniu ich corocznego święta 8 marca.  Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.Drukuj

 • 06/03/2020 11:14:56

Urząd Gminy Terespol informuje, że uchwałą Rady Gminy Terespol Nr VI/69/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6985 ) zostały uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r:

1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) za odpady zbierane w sposób nieselektywny – 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie.
Zobowiązany wpłaca obliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału w kasie urzędu gminy Terespol, u Sołtysa lub na rachunek bankowy: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata płatna w jest w czterech ratach:

 • I rata płatna do 15 marca 2020 r.
 • II rata płatna do 15 czerwca 2020r.
 • III rata płatna do 15 września 2020r.
 • IV rata płatna do 15 grudnia 2020r.

PRACE NAD UTWORZENIEM STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW „PRZYBUŻE” NABIERAJĄ TEMPADrukuj

 • 05/03/2020 15:31:32

28 lutego br. w Białej Podlaskiej  jednym z elementów Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej”   były warsztaty dotyczące  utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Przybuże.  14 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Biała Podlaska przedstawiciele  samorządów: Powiat Bialski, Miasta: Biała Podlaska i Terespol oraz Gminy: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Terespol, Tuczna, Zalesie, wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia. Kolejnym krokiem były  konsultacje dotyczące analizy nowych modeli rozwoju polsko - białoruskiej współpracy transgranicznej  przeprowadzone z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ośrodków naukowych. W ich wyniku udało się nakreślić dalsze kroki prowadzące  do instytucjonalizacji transgranicznej współpracy polsko – białoruskiej pomiędzy w/w samorządami i ich partnerami białoruskimi.
Celem warsztatów, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów – sygnatariusze porozumienia, białoruscy partnerzy z Miasta Brześć, przedstawiciele Komisji Europejskiej, oraz PSW w Białej Podlaskiej  było doprecyzowanie możliwych obszarów rozwoju współpracy transgranicznej. Spotkanie  zostało przygotowane i poprowadzone przez  dr Tomasza Studzienickiego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  Po dwudniowej dyskusji, zdiagnozowaniu najważniejszych problemów oraz szans współpracy polsko-białoruskiej, uczestnicy spotkania uznali, że należy zdynamizować działania zmierzające do powołania nowych struktur obszaru transgranicznego „Przybuże” i dokonali podziału zadań. Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączonym niżej Sprawozdaniu.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJDrukuj

 • 04/03/2020 09:17:29

oraz innych krajów dotkniętych epidemią
spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2


W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.
Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie
dalszy tryb postępowania medycznego.
Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl


Główny Inspektor Sanitarny


Warszawa, 25.02.2020


ulotka z 25.02.2020.pdfinformacja GIS.pdf

informacja

informacja

informacja

informacja

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 02/03/2020 14:48:52

Kliknij aby powiększyćW minioną niedzielę 1 marca 2020 roku w gminie Terespol odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami obchodów było: Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gmina Terespol. Patronat nad wydarzeniem objęli: Katolickie Radio Podlasie, Słowo Podlasia, Podlasianin, Wspólnota Bialska, Echo Katolickie oraz portale: terespol.net, podlasie24.pl, biała24, BialskieForum.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe mające na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, którzy stanowili ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski. Święto to uchwalono w 2011 r., jednak inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie podjął jeszcze śp. prof. Lech Kaczyński. Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach od kilku lat włącza się w obchody i przypomina o bohaterach antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

Program Operacyjny Pomoc ŻywnościowaDrukuj

 • 28/02/2020 11:56:12

Jeśli Jesteś osobą samotną i Twój dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł netto lub dochód w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 złotych netto miesięcznie na jednego członka Twojej rodziny,  możesz zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47  po skierowanie do Caritas w Białej Podlaskiej, w celu otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Żywność wydawana będzie na terenie Białej Podlaskiej w siedzibie Caritas lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu.

Jeśli korzystasz już w GOPS w Terespolu z Programu w ramach prowadzonej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, drugiego skierowania do Caritas nie otrzymasz.

 

Plakat Caritas

GMINA TERESPOL FINALISTĄ W 1.EDYCJI KONKURSU INNOWACYJNY SAMORZĄDDrukuj

ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 24/02/2020 14:01:14

Kliknij aby powiększyćKolejny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w gminie Terespol odbył się w minioną niedzielę 23 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol. Złote Gody świętowało w tym roku 15 par z całej gminy. Były życzenia, medale, poczęstunek, upominki oraz pamiątkowe zdjęcia.

>>> Galeria zdjęć <<<

Złote Gody to chyba jedna z piękniejszych uroczystości w życiu małżeńskim. Każda z par ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię, ale wszystkich łączy miłość, zrozumienie, zaufanie, cierpliwość, bowiem to one stanowią fundamenty udanej rodziny.Czytaj więcej

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 24/02/2020 11:12:49

Kliknij aby powiększyć

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIDrukuj

 • 19/02/2020 15:25:15

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia dostępny na www.bip.gminaterespol.pl

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
ADAM SEPCZUK

STYPENDIA SPORTOWE DLA NASZYCH SZTANGISTÓWDrukuj

 • 17/02/2020 11:02:11

Kliknij aby powiększyćJest nam niezmiernie miło poinformować, iż za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego, zawodnicy Gminnego Centrum Kultury – sekcja podnoszenia ciężarów - otrzymali stypendia sportowe z budżetu Powiatu Bialskiego.

Stypendia otrzymali: Kacper Bogusz, Patrycja Kłos, Dawid Walencik, Łukasz Bogusz, Sebastian Kłos.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

WALENTYNKOWY WIECZOREK W MAŁASZEWICZACHDrukuj

 • 17/02/2020 11:01:21

Kliknij aby powiększyćW niedzielne popołudnie 9 lutego świetlica wiejska w Małaszewiczach zamieniała się w przytulną kawiarenkę, gdzie przybyli na uroczystość goście  oraz mieszkańcy miejscowości częstując się pysznym domowym ciastem, jednocześnie brali udział w mini koncercie piosenki o miłości. Zuzanna Wic oraz grupa muzyczna „Jeden głos” na czele z Katarzyną Gołoś zachwycili publiczność swoimi aranżacjami znanych piosenek. Podczas wieczorku walentynkowego usłyszeć można było m.in. piękne „Alleluja” czy polską wersję My heart will go on. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCHDrukuj

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym MałaszewiczeDrukuj

 • 10/02/2020 10:20:32

W dniu 5 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z przygotowaniem i realizacją projektu CARGOTOR-u Sp. z o.o. pn. „ Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółek: CAROTOR Sp. z o.o., Systra S.A. (biuro projektowe), Eko-Bug Sp. z o.o., PHU AGROSTOP Sp. z o. o. i Urzędu Gminy Terespol.

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze

Projektanci biura projektowego Systra S.A.  przedstawili stan prac przy projekcie „ Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią” dotyczący terenu gminy Terespol. Poinformowali jednocześnie, że najbardziej zawansowany stan prac projektowych jest nad projektem budowy wiaduktu w Kobylanach. Przedstawione zostały elementy projektu technicznego budowy wiaduktu, którego budowa byłaby jedną z pierwszych robót całego przedsięwzięcia. Przedstawiono także lokalizację nowo zaprojektowanej kładki nad torami w Małaszewiczach, połączenie drogowe Kobylan (drogą pożarową na terenach PKP) z przedsięwzięciem realizowanym przez PKP PLK pn. „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1- Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” oraz omówiono połączenie drogi wewnętrznej „Kobylany Zachodnie strona pn” z gminną drogą publiczną nr 100821 L i drogą krajową nr 2.   

Wójt Gminy Terespol zgłosił potrzebę wybudowania drogi wzdłuż toru K-W-K łączącej ul. Słoneczną w Kobylanach i ul. Kodeńską w Małaszewiczach Małych jako dopełnienie infrastruktury drogowej wokół portu PKP, stanowiącą dojazd do służb granicznych i terminali bez konieczności wyjazdu na drogę krajową nr 2.

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze

Prezes Spółki Cargotor Sp. z o.o. poinformował zebranych, że I etap modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze planowany jest na lata 2022-2023, a II etap na lata 2024-2028. Podkreślił także, że realizowany projekt jest projektem kolejowym, który ma być finansowany przez UE i będzie to największy „Park Logistyczny” na terenach kolejowych.

Podczas spotkania uzgodniono niektóre kwestie techniczne dotyczące wiaduktu, włączenia dróg gminnych do dróg zakładowych na terenach PKP.

Przygotowanie i realizacja zadania „ Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią” nie jest możliwa bez współpracy Spółki Cargotor z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Gminą Terespol. Dlatego też, podczas spotkania omówiono wstępny zakres i zasady współpracy przy realizacji zadań bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z modernizacją infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. Współpraca dotyczyłaby: budowy wiaduktu w Kobylanach, budowy nowego kolektora sanitarnego Koroszczyn - Małaszewicze Małe i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie.

Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze

74,429,963 unikalne wizyty