MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Listopad 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

BEZPRAWNE UŻYWANIE SYMBOLI GMINY TERESPOLDrukuj

 • 15/03/2018 13:36:39

herbW związku z coraz częstszym wykorzystywaniem oraz modyfikowaniem herbu gminy Terespol na stronach i profilach internetowych przez osoby podmioty  nieuprawnione, zwracamy się  o zaprzestanie tego rodzaju działań, usunięcia herbu lub jego zmodyfikowanych elementów,  w przeciwnym razie gmina będzie zmuszona do podjęcia kroków prawnych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Korzystają też z ochrony przed ich bezprawnym wykorzystywaniem.

Herb Gminy Terespol oraz pozostałe insygnia został ustanowiony Uchwałą Nr XXI/138/12 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2012 roku. Zgodnie z § 9 w/w uchwały symbole, o których mowa w § 1 uchwały, stanowią własność Gminy Terespol i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

Herbu oraz symboli, wymienionych w uchwale, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych na podstawie zgody organu wykonawczego gminy. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

Zgodnie z obowiązującym prawem herb, a także logo (logotyp) służą indywidualizacji jednostki samorządu terytorialnego i przyczyniają się do jej rozpoznawalności. Herb natomiast nawiązuje do historii i tradycji, a logo do współczesności.

W razie bezprawnego wykorzystania lokalnych symboli, np. herbu czy logo, jednostka samorządu terytorialnego może żądać zaniechania bezprawnych naruszeń. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują bowiem zarówno prawa podmiotowe służące ochronie jej dóbr osobistych, jak i prawa będące wytworem twórczej działalności człowieka (np. utwory, znaki towarowe), czyli tzw. prawa na dobrach niematerialnych.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem ochrony swojego herbu jednostka samorządowa może domagać się na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo autorskie) oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, co uprawnia do zastosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego osób prawnych, o ile ustawy samorządowe nie zawierają odmiennych regulacji. W razie zatem naruszenia dóbr osobistych jednostki samorządu terytorialnego przysługują jej takie same środki ochronne jak osobie fizycznej.

Herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. Takie stanowisko zajął  Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2003 r. (sygn. akt I CKN 100/01) stwierdził, że znak symbolizujący osobę prawną (więc także herb) „jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej".

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że na podstawie art. 24 w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego w przypadku używania jej herbu przez inny podmiot gmina może żądać zaprzestania tego działania, usunięcia jego skutków, zadośćuczynienia pieniężnego, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 kodeksu cywilnego) bądź odszkodowania na zasadach ogólnych. Również na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednostka samorządu terytorialnego może dochodzić zaprzestania korzystania z jej herbu (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

AKTUALNE INFORMACJE DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W ZWIĄZKU Z ASFDrukuj

ZAPROSZENIE NA XXII SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 14/03/2018 12:03:14

/images/zaproszenie_sesja_2017.jpg

Zaproszenie na posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Terespol,
która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 13.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 34.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

W GMINIE TERESPOL ŚWIĘTOWANO DZIEŃ SOŁTYSADrukuj

 • 13/03/2018 12:07:00

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 13/03/2018 08:09:28

Kliknij aby powiększyćW niedzielę 11 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się niezwykła uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Kobiet. Zebrane w tym szczególnym dniu Panie przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Wójt Gminy Terespol oraz Przewodniczący Rady Gminy, składając najserdeczniejsze życzenia. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

Zaproszenie na spotkanieDrukuj

 • 12/03/2018 13:15:00

Ogłoszenie o spotkaniu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 09/03/2018 13:32:45

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

POLICJA: ZNALEZIONE PIENIĄDZEDrukuj

 • 06/03/2018 09:17:39

Komisariat policji w Terespolu jest w posiadaniu znalezionego w dniu 12 grudnia 2017 r. na parkingu przed sklepem Rossman przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu pieniędzy w baknotach. Właściciela w/w pieniędzy pomimo podjętych w tym kierunku czynności dotychczas nie ustalono. Kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr (83) 3756226.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 05/03/2018 14:13:53

Kliknij aby powiększyćNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony w Polsce od 2011 roku. Jest okazją do przypomnienia całemu społeczeństwu o bohaterach antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

POLICJA: Znaleziono rowerDrukuj

 • 27/02/2018 08:15:16

Komisariat policji w Terespolu jest w posiadaniu znalezionego za barierką w rejonie mostka w Lebiedziewie, roweru typu górski o nazwie "KROSS", koloru czerwonego-srebrnego, na kołach 26".Rower ten posiada błotniki i bagaźnik koloru srebnego oraz czarne siodełko.

Właściciela w/w roweru pomimo podjętych w tym kierunku czynności nie ustalono.

Kontakt z z dzielnicowym asp. szt. J. Drygulski pod nr tel. 83 375 62 19, 734 402 501, e-mail: dzielnicowy.terespol.2@lu.policja.gov.pl

ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 26/02/2018 14:59:52

Kliknij aby powiększyć25 lutego 2018r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol spotkali się dostojni Jubilaci, którzy w sposób szczególny uczcili piękne Jubileusze 50 - cio, 55 - cio 60 – cio i 65 - cio lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji swą obecnością zaszczycili zaproszeni na uroczystość goście: przedstawicielka Starostwa Powiatowego Pani Marzanna Andrzejuk, Pan Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk, Sekretarz Gminy Bogdan Daniluk, kierownik Referatu organizacyjnego i Spraw Społecznych - Pani Danuta Wowczeniuk, Przedstawiciel Urzędu Stanu Cywilnego – Piotr Zaręba, ks. proboszcz parafii w Terespolu Zdzisław Dudek, ks. Sławomir Harasimiuk - proboszcz parafii w Neplach oraz przedstawiciele Rady Gminy Terespol: Halina Ostapczuk, Jan Krzyżanowski i Artur Łozak. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 21/02/2018 14:03:25

/images/obwieszczenie_woj_lubelskiego_16_02_2018.jpg

Krzysztof Iwaniuk o dramatycznej sytuacji na wiejskich drogachDrukuj

 • 19/02/2018 14:52:59

Dlaczego samorządowcy życzliwe przyjęli założenia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury? W jakim stopniu spełnia on ich oczekiwania, co należałoby zmienić, aby pieniądze z tego programu zostały dobrze wykorzystane, a także czy i dlaczego powinniśmy powściągnąć nasze aspiracje do mieszkania w środku lasu albo tuż pod nim, najlepiej z dala od sąsiadów, wyjaśniał dla PortalSamorzadowy.pl Krzysztof Iwaniuk, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Terespol. Czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE Z GMINNYM CENTRUM KULTURYDrukuj

 • 14/02/2018 12:44:13

Tegoroczne ferie z Gminnym Centrum Kultury rozpoczęły się 5 lutego i trwały do soboty 10 lutego 2018r. Jak co roku na uczestników zajęć czekało szereg atrakcji, nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu. Pierwszym punktem tygodniowego planu były warsztaty plastyczne dla dzieci oraz III edycja Master Szefa – warsztatów kulinarnych dla miłośników eksperymentowania w kuchni. W świetlicach wiejskich w Małaszewiczach, Małaszewiczach Dużych i Łobaczewie Małym młodzi kucharze mieli możliwość poznania tajników przyrządzania potraw regionalnych: pieremiaczy, kakorów czy kibinów, a także słodkich przekąsek w postaci orzeszków i faworków. Warsztaty poprowadziły członkinie Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego: Przewodnicząca koła Jolanta Gawryluk oraz Patrycja Danieluk.

GŁOSUJ NA HARD GOCK! - FINALISTĘ BIASKIEGO TALENTUDrukuj

 • 13/02/2018 15:08:54

Kliknij aby powiększyć

54,803,708 unikalne wizyty