MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKADrukuj

 • 13/12/2017 13:59:39

/images/znalazles_dzika_nagroda_ug_terespol.jpgAfrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku
z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej.
Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.


Cel: określenie sposobu postępowania przez osoby, które znajdą martwego dzika. Celem akcji informacyjnej jest wsparcie działań, zmierzających do eliminacji wirusa poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych ma na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyka wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików. Jednakże, w przypadku znalezienia zwłok dzika zabitego w wyniku kolizji drogowych (w pasie drogowym lub w pobliżu), informację taką należy również zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Czynności podejmowane po znalezieniu padłego dzika:

 • odpowiednie oznakowanie miejsca znalezienia zwłok dzika np. za pomocą taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
 • powstrzymanie się od dotykania zwłok dzika i pozostawienie ich w miejscu znalezienia;
 • zgłoszenie faktu i miejsca znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
 • w czasie działań nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych w lesie;
 • należy pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  na obszarach o największym zagrożeniu ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF,  przez 72 godziny po znalezieniu padłego dzika, nie wchodziła do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie  wykonywała czynności związanych z obsługą świń;
 • dodatkowo należy pamiętać iż, zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓWDrukuj

 • 13/12/2017 10:16:03

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Zwrot akcyzyZwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu (za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym).

W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2018 wnioski o zwrot podatku składa się wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w terminach:

- od dnia 01 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 do dnia 31 stycznia 2018)

 - od dnia 01 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia  1 lutego 2018 do dnia 31 lipca 2018 r.)

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 6 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego

- w  2018 r. stawka zwrotu wynosi 1,00 zł, nie więcej niż roczny limit zwrotu.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2018 r. - 1,00 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (86 x ilość użytków rolnych).

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Terminy zwrotu podatku: 1 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz  1 – 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Podatek będzie zwracany  na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

GALERIA ZDJĘĆ ze Świątecznego spotkania senioralnego w Małaszewiczach DużychDrukuj

 • 12/12/2017 09:03:57

MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 04/12/2017 11:41:27

Ubiegła niedziela 3 grudnia 2017r. upłynęła w bardzo ciepłej i magicznej atmosferze, ponieważ w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol obchodziliśmy kolejne imieniny św. Mikołaja! Świętując ten dzień wzorem poprzedniego roku zaproszone zostały wszystkie dzieci z terenu gminy Terespol. Czytaj więcej...

Kliknij by otworzyć galerię zdjęć

 

>>> Galeria zdjęć <<<

WSPARCIE ROZWOJOWEDrukuj

NADCHODZĄCE OPADY ŚNIEGUDrukuj

 • 30/11/2017 14:12:56

Starostwo Powiatowe

Szanowni Państwo,
Poniżej ostrzeżenie przed nadchodzącymi opadami śniegu.
Prosimy o zachowanie ostrożności.
W przypadku nasilenia śnieżyć przypominamy o praktycznej realizacji przekazanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Bialskiego rekomendacji zimowych.

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

mapa opadów

HARD GOCK W PÓŁFINALE BIALSKIEGO TALENTU!Drukuj

 • 24/11/2017 15:02:09

Hard Gock w półfinale Bialskiego Talentu!
Gratulujemy! :)

Kliknij aby powiększyć

>>> Galeria z eliminacji - Portal Biała24 <<<

>>> Backstage - Portal Biała24 <<<

KAMPANIA INFORMACYJNA SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE I SYSTEM ZASTRZEGANIA KARTDrukuj

 • 21/11/2017 10:56:58

KAMPANIA INFORMACYJNA SYSTEMU DOKUMENTY ZASTRZEŻONE I SYSTEM ZASTRZEGANIA KART

JUBILEUSZ 5-LECIA ZESPOŁU "ŁOBACZEWIANKI"Drukuj

 • 20/11/2017 15:18:04

W sobotę 18 listopada 2017r. zespół Łobaczewianki obchodził Jubileusz 5 – lecia istnienia.
Doceniając zaangażowanie składamy Zespołowi serdeczne gratulacje
oraz wyrazy uznania za upowszechnianie kultury w środowisku dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, hojnych darczyńców
i sympatyków muzyki ludowej oraz biesiadnej.

Kliknij by otworzyć galerię zdjęć

>>> Galeria zdjęć <<<

ZAPROSZENIEDrukuj

 • 20/11/2017 14:12:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,Kobylany,Piętro II,Sala Nr 31.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 14/11/2017 07:41:13

Kliknij aby powiększyćTegoroczne Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości tym razem odbyło się w Kobylanach.

Pierwszym punktem obchodów była Msza św. w kaplicy pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Kobylanach. Oddając cześć wszystkim, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność, bezpośrednio po mszy i dekoracji kotylionami miał miejsce uroczysty przemarsz delegacji oraz mieszkańców gminy Terespol pod pomnik upamiętniający Bitwę pod Kobylanami z dnia 5 lutego 1919r. Zanim delegacje oficjalnie złożyły wieńce przy pomniku, przypomniane zostały losy żołnierzy 34 Pułku Piechoty, który kiedyś stacjonował w Białej Podlaskiej, a który swój chrzest bojowy przeszedł właśnie tutaj w Kobylanach staczając bój z Niemcami. W książce pt: „Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 1918 -1920. 34 Pułk Piechoty” opracowanej przez Majora Jerzego Wroczyńskiego odnajdujemy krótki opis bitwy pod Kobylanami stoczonej przez żołnierzy 34-tego Pułku Piechoty... Czytaj więcej...

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOL

>>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<<

INFORMACJADrukuj

 • 13/11/2017 12:47:25

Szanowni mieszkańcy Gminy Terespol oraz udziałowcy wspólnot gruntowych!!

W ostatnim czasie na terenie naszej Gminy głośno jest na temat wspólnot gruntowych. Chcę poinformować Państwa o tym, co dzieje się we wspólnotach oraz zachęcić do czynnego udziału w organizowanych zebraniach oraz bieżącym funkcjonowaniu poszczególnych wspólnot gruntowych, które położone są w miejscowościach : Kobylany, Polatycze, Łęgi, Łobaczew Duży i Mały, Kukuryki, Starzynka, Bohukały, Murawiec Żuki, Krzyczew, Neple.

Od ponad roku Wójt Gminy Terespol p. Krzysztof Iwaniuk czyni starania, aby pomóc wspólnotom w bieżących sprawach, a zwłaszcza w uporządkowaniu formalnych kwestii. Organizowano informacyjne zebrania, udzielano pomocy w kwestiach prawnych, pomagano w aktualizacji udziałowców, sporządzaniu dokumentów. Po tym okresie czasie mogę stwierdzić, iż, trudno jest nie tylko pomóc wspólnotom, ale również przekonać udziałowców, że warto interesować się tym, co dzieje się we wspólnotach. Do tej pory z 10 wspólnot tylko połowa skorzystała z oferowanej pomocy. Pozostałe, mimo pism i próśb nie czynią nic, lub czynią niewiele w tym zakresie.

W bieżącym roku na 10 wspólnot (Kobylany, Polatycze, Łęgi, Łobaczew Duży i Mały, Kukuryki, Starzynka, Bohukały, Murawiec Żuki, Krzyczew, Neple) zebrania udziałowców, które zgodnie ze statutem, winny odbywać się co najmniej raz w roku, odbyły się w czterech wspólnotach. Zarządy, których kadencja się zakończyła zostały wybrane w 4 wspólnotach. W części z wspólnot, położonych na terenie Gminy Terespol (Kukuryki, Krzyczew, Starzynka) nie dzieje się nic. Pisma Wójta Gminy Terespol, czy apele o podjęcie działań dotyczących aktualizacji członków, czy zmian statutu, nie odnoszą rezultatu. Ponieważ zaś nadzór Wójta Gminy Terespol jest niewielki i sprowadza się wyłącznie do niewielu działań, które wprost zostały wskazane w przepisach ustawy (możliwość zaskarżania uchwał, zatwierdzanie planu zagospodarowania i regulaminu, użytkowania gruntów i urządzeń spółki, wprowadzenia do tego planu zmian, uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi, powołanie organów spółki na zasadach i warunkach wskazanych w ustawie, zatwierdzanie wykazów zaległości dłużników spółki) bez zaangażowania samych członków, trudno jest zmusić zarządy do podjęcia działań, które, zgodnie ze statutem, są ich obowiązkiem.

Z tych względów, członkowie wspólnot winni zrozumieć, że poszczególne działania, jakie podejmują zarządy, zwłaszcza w zakresie wydatkowania środków finansowych jest w ich interesie, ponieważ to oni decydują na jakie cele przeznaczyć te pieniądze. Dlatego też nie powinno być tak, aby wąska grupa udziałowców decydowała na co przeznaczyć, często duże kwoty, kogo wybierać do organów. Ze środków tych można zaś wiele uczynić chociażby dla wsi, w której wspólnota jest położona i przeznaczyć te pieniądze na cele, których Gmina nie może sfinansować.

W tej sytuacji zwracamy się do każdego z mieszkańców naszej Gminy, którzy posiadają udziały we wspólnotach gruntowych, aby zainteresować się działalnością zarządów, tym na co przeznaczane są środki finansowe, jakie są podejmowane działania.

Ważnym jest, abyście Państwo zrozumieli, że jako udziałowcy wspólnoty gruntowej, macie rzeczywisty wpływ na wszelkie podejmowane działania przez organy tj. zarząd i komisję rewizyjną. Organy te reprezentują bowiem udziałowców i działają wyłącznie w imieniu udziałowców. To Państwo wybieracie osoby, które będą w zarządzie oraz komisji rewizyjnej, jako waszych przedstawicieli.

Z tych względów gorąco apelujemy o zainteresowanie oraz czynny udział w działaniach podejmowanych przez wspólnoty gruntowe.

RADCA PRAWNY
MAGDALENA SZYMAŃSKA – CHMIEL

KONKURS NA NAJPOPULARNIEJSZY ZESPÓŁ LUDOWYDrukuj

 • 11/11/2017 08:47:32

Kliknij aby powiększyć

ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURYDrukuj

 • 11/11/2017 08:47:00

Kliknij aby powiększyć

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – GMINA TERESPOL WYSOKO W RANKINGUDrukuj

 • 08/11/2017 12:21:05

herbW Serwisie Samorządowym PAP został  opublikowany  ranking Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju . Gmina Terespol uplasowała się na wysokim  54 miejscu  na  1559 gmin wiejskich.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178688/Rozwojowe-gminy--Publikujemy-pelen-ranking-JST-Zrownowazonego-Rozwoju-Politechniki-Warszawskiej

53,237,492 unikalne wizyty